Skip links

Beleid of handhaving? Samenwerking en actie!

In de wijk Brusselsepoort maken bewoners zich grote zorgen. Op grote schaal worden panden opgekocht en in korte tijd ingrijpend verbouwd en klaar gemaakt voor kamerverhuur aan studenten. Dit zonder de daarvoor benodigde vergunningen. Dit speelt zich nu vooral af in de Franquinetstraat, Joseph Holmanstraat en aan het Orleansplein. Net zoals een virus breidt zich dit fenomeen gestaag uit. Tja, geef ze (de pandeigenaren of huisjesmelkers) eens ongelijk. Tegen relatief lage kosten en zonder administratieve rompslomp (lees: vergunningen) is het mogelijk om grote eengezinswoningen om te bouwen tot studentenpanden met wel 4/5 kamers per verdieping. Uitgaande van 3 verdiepingen en 400 euro huur per maand levert dit algauw 4800 euro aan huur per maand op.

Hoe is het mogelijk, dat deze mooie panden op deze wijze verbouwd en gebruikt kunnen worden? Het buurtplatform heeft deze vraag al meerdere keren aan de gemeente gesteld, maar wordt van de ene naar de andere afdeling verwezen en weer terug. Beleidsmedewerkers geven aan, dat er op basis van strijdigheid met het bestemmingsplan handhavend opgetreden kan worden tegen kamerverhuur. Handhavers geven aan, dat wet- en regelgeving niet duidelijk is, waardoor handhaving niet mogelijk is. Eerlijk is eerlijk: onlangs heeft de gemeente naar het schijnt wel een bouwstop opgelegd wegens het verbouwen zonder vergunning. Het opleggen van een bouwstop is een goed eerste signaal, maar nu moet er doorgepakt worden.

Het gebruik voor kamerverhuur van deze panden is in strijd met de bestemming wonen. De Raad van State heeft onlangs (1 mei 2013) nog overwogen dat alleenstaande studenten niet de intentie hebben om bestendig, voor onbepaalde tijd, een met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband met elkaar aan te gaan zodat geen sprake is van huisvesting van één huishouden en daarmee niet van een woning in de zin van de planvoorschriften. Ook is kamerverhuur in strijd met het gemeentelijk beleid, zoals vastgelegd in de recentelijk vastgestelde notitie woningsplitsing en kamerverhuur.

Het CDA Maastricht staat voor goede en veilige huisvesting, ook voor studenten. Als zonder vergunning verbouwd wordt, is er geen toezicht op de brandveiligheid. Handhaving is geen doel op zich, maar dient wel ingezet te worden als het nodig is. Gelet op de dreigende disbalans tussen bewoners en kamerbewoners en de daarmee samenhangende overlast is handhaving nodig om de leefbaarheid in deze wijk te behouden.

Regels zijn er in dit geval niet voor niets, dus gemeente: handhaven maar!

Florence van der Heijden

Kandidaat raadslid CDA Maastricht

Leave a comment