Skip links

CDA Maastricht doet een beroep op het college voor betere internationale bereikbaarheid van de stad

Het CDA Maastricht organiseert op 29 oktober een themabijeenkomst over bereikbaarheid. De partij wil op deze manier het gesprek met inwoners aangaan over dit onderwerp. Geïnteresseerden zijn harte welkom tijdens deze themabijeenkomst. Tegelijkertijd doet de partij een beroep op het college voor een betere internationale bereikbaarheid van Maastricht.

CDA-Europarlementariër Wim van de Camp, geeft tijdens de bijeenkomst zijn visie op bereikbaarheid op Euregionaal niveau. Voor Maastricht is bereikbaarheid van essentieel belang. Niet alleen met de auto of vanuit Nederland, maar ook de bereikbaarheid per trein in de gehele regio. De regionale economie en de ontwikkeling van topsectoren, zoals Universiteit Maastricht en kennisclusters met de regio´s Aken en Leuven, vragen om degelijke treinverbindingen met België en Duitsland.

Wim van de Camp: “In 2014 zullen de aanbestedingen voor het spoor weer van start gaan, voor het eerst in 15 jaar. Hier ligt een kans om samen te werken met vervoerders uit Duitsland en België.” Er kan dan tevens gekeken worden naar cofinanciering vanuit de EU. Van de Camp nogmaals: “Voor projecten die Europese regio´s economisch versterken, is geld beschikbaar. De EU komt dit geld niet brengen, je zult het zelf moeten halen. Een proactieve houding vanuit Maastricht en samenwerking met de Euregio is hiervoor noodzakelijk.” Het CDA Maastricht vraagt het Maastrichtse college daarom om internationaal te lobbyen voor goede treinverbindingen in de Euregio.”

“Het voorstel voor een tramverbinding naar Hasselt is hiervoor niet voldoende. Een tramlijn vereist een grote investering, terwijl het effectiever is om regionale treinverbindingen te verbeteren. De prioriteiten van het college van Maastricht zouden daarom bij verbindingen met Aken, Luik, Brussel en Nederlandse steden moeten liggen” aldus Vivianne Heijnen, fractievoorzitter van CDA Maastricht. “In deze steden wordt geld voor Maastricht verdiend en hier wordt onze kennis vergaard.”

Heijnen kijkt over de grens voor oplossingen en heeft contact gelegd met Wim van de Camp. “De infrastructuur van het spoor wordt door regionale politici voornamelijk als een nationale aangelegenheid gezien”, aldus Van de Camp. “In Limburg gaat dit niet op, hier wordt over de grens gewerkt, verdiend en vrije tijd doorgebracht. Daar zijn goede grensoverschrijdende verbindingen voor nodig. Het spoor ligt er al, maar wordt nu niet optimaal benut.”

De themabijeenkomst over bereikbaarheid vindt plaats op dinsdag 29 oktober 2013 in hotel Van der Valk aan de Nijverheidsweg 35 in Maastricht. De bijeenkomst begin om 19:30 uur. Inlopen is mogelijk vanaf 19:00 uur. U bent als pers van harte welkom.

Leave a comment