Skip links

CDA Maastricht bezorgd over toename basisschoolleerlingen zonder zwemdiploma

Het CDA Maastricht heeft naar aanleiding van het artikel in Dagblad de Limburger van 26-2-2013 genaamd ‘Impuls voor het schoolzwemmen’, wederom de aandacht van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht gevraagd over het schoolzwemmen. De Christendemocraten vinden het van groot belang dat kinderen zich ook veilig kunnen bewegen in en bij open wateren in de natuur en zwembaden.

Uit onderzoek blijkt dat in een aantal buurten (vooral de aandachtswijken), een hoog percentage kinderen de basisschool verlaten zonder zwemdiploma. Op vragen in voorgaande jaren van diverse partijen over het schoolzwemmen, heeft het college principieel een standpunt ingenomen en alle verantwoordelijkheid neergelegd bij de scholen en de ouders. Deels zijn deze verantwoordelijkheden ook opgepakt en wordt er hard gewerkt aan oplossingen. Zo is er een nieuwe methode ‘bewegingsonderwijs in het water’ met succes ontwikkeld. De kosten worden deels opgevangen door de scholen met een bijdrage van de ouders. Maar om dit project voort te zetten is er een overbruggingssubsidie nodig omdat er op dit moment nog gezocht wordt naar sponsoren voor de toekomst.

Het kan volgens het CDA Maastricht niet zo zijn dat er straks geen kinderen meer kunnen zwemmen in het nieuwe Geusseltbad, eenvoudigweg omdat ze geen zwemdiploma hebben. Bovendien moeten er in een stad waar veel natuurlijk water aanwezig is, rekening worden gehouden met de veiligheid van kinderen. Maastricht is zelfs vernoemd naar de rivier die midden door de stad stroomt. In het kader van veilig bewegen bij en in het water en als stimulering voor het zwemmen, hebben de Christendemocraten bij monde van burger-niet-raadslid Mat Brüll, de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht gesteld:

 

1             Bent U het met het CDA Maastricht eens dat kinderen zich rondom en in (zwem)water veilig moeten kunnen bewegen?

2             Hoe bevordert de gemeente het zwemmen in het algemeen in de wijken?

3             Wat doet de Gemeente als het schoolzwemmen in de aandachtswijken volledig wegvalt?

4             A. Bent u bereid om een eenmalige overbruggingssubsidie van €3000 per school te verstrekken om de scholen meer tijd te geven voor het zoeken naar sponsoren?

B.  Zo nee, waarom niet?

Leave a comment