Skip links

Uitbreiding aantal koopzondagen vraagt om herziening parkeerregeling B-zone

Zoals inmiddels bekend zal in heel Maastricht waar betaald parkeren is, ook op elke zondag parkeergeld moeten worden betaald na invoering van de uitbreiding koopzondagen. Dit is weliswaar een proefperiode van 2 jaar, waarna er een evaluatie zal plaatsvinden, maar dit heeft enorme gevolgen voor alle inwoners en hun bezoek. De parkeerdruk zal in Maastricht enorm toenemen. Doordat het parkeerregime jammer genoeg is verhoogd van 21 naar 52 koopzondagen, is het CDA Maastricht van mening dat inwoners en bezoekers van de buitenwijken een aangepaste parkeerregeling moeten krijgen.

Raadslid Peter Geelen van het CDA Maastricht: “Kinderen die hun (groot)ouders willen bezoeken, mantelzorgers en bezoekers van verpleeg- en/ of verzorgingshuizen in de B-zone worden door deze huidige regeling extra op kosten gejaagd!” Volgens de Christendemocraten moet er dan ook zo snel mogelijk een aangepaste regeling komen voor betaald parkeren op koopzondagen in de buitenwijken (de zogenoemde B-zone). Daarnaast zal het aantal kortingsuren voor bezoek moeten worden uitgebreid, zo is de partij van mening.

Inwoners die wonen in een gebied met betaald parkeren kunnen hun bezoek met 50% korting laten parkeren op straat. Zij kunnen hiervoor de BezoekersParkeerPas aanvragen. Met deze pas kunnen zij momenteel hun bezoek per kwartaal maximaal 25 uur voor de helft van het gangbare tarief in de wijk parkeren

Naar aanleiding van deze kwestie hebben gemeenteraadsleden Peter Geelen en Henri Cortjens, samen met burger-niet-raadslide Mat Brüll namens het CDA Maastricht een aantal vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht:

 

1.      Is het College bereid n.a.v. de ontwikkeling met betrekking tot uitbreiding van het aantal koopzondagen om in de buitenwijken (B-zone) het beleidsplan parkeren en daarmee het parkeerregime aan te passen?

2.      Is het College bereid om ook de BezoekersParkeerPas uit te breiden met 25 uur, zodat men maximaal 50 uur voor de helft kan parkeren in de B-zone?

3.      Is het College bereid om ook de spaarmogelijkheid uit te breiden, zodat men over een langere periode de pas kan gebruiken?

Leave a comment