Skip links

CDA houdt vinger aan de pols bij herontwikkeling Pottenberg

Woonpunt gaat het gebied van winkelcentrum Pottenberg herontwikkelen. In 2021 sloopt Woonpunt 52 verouderde flatwoningen en 14 winkelpanden in Pottenberg. Op de plek van het Poortgebouw bouwt Woonpunt ongeveer 50 duurzame en levensloopbestendige seniorenwoningen terug in het sociale huursegment. In 2023 zal ook de bekende Mammoetflat worden gesloopt. In juli 2019 stelde de CDA-fractie vragen over de herontwikkeling, het betrekken van buurtcentrum ‘De Romein’ en de sociale infrastructuur.

Nu wij een jaar verder zijn is het tijd om de balans op te maken. Vandaar dat CDA Maastricht wederom het college van B&W bevraagd heeft over de stand van zaken planning herontwikkeling, regelingen & overgangsmaatregelen voor ondernemers en het behoud van de sociale initiatieven ‘sociale plint’. Daarnaast is afgesproken in het coalitieakkoord 2018-2022 dat iedere wijk een kloppend hart dient te hebben. Door het wegvallen van de sociale-winkelplint op den duur is buurtcentrum ‘De Romein’ het kloppende hart van Pottenberg. Hier zijn kansen om toekomstbestendige voorzieningen voor de buurt samen te organiseren. Daarom de oproep om vol in te zetten op de Romein als kloppend hart van Pottenberg.

Kortom CDA Maastricht houdt vinger aan de pols bij de herontwikkeling van Pottenberg!

 

Leave a comment