Skip links

Vragen over andere invulling Woonzorgcentrum La Valence Heugem

Geacht college, 

‘Net als thuis, maar dan in een ander huis’. Deze slogan neemt Zorginstelling Envida wel heel letterlijk met het oog op de nieuwe ontwikkelingen in woonzorgcentrum La Valence in Heugem. Op korte termijn vinden er interne verhuizingen plaats zo schrijft Envida aan bewoners en vrijwilligers. Dit ter realisatie van een geriatrisch expertisecentrum, waar acute zorg wordt verleend. Wat ons echter zorgen baart is dat Envida op langere termijn overgaat tot verhuizingen buiten La Valence.

  1. Bent u op de hoogte van deze ingrijpende ontwikkelingen binnen woonzorgcentrum La Valence?
  2. Vanaf wanneer neemt Envida geen nieuwe bewoners meer op die gebruik maken van het huidige woonzorgcentrum-concept?
  3. Wanneer gaat Envida over tot externe verhuizing van bewoners? 
  4. Als bewoners niet willen verhuizen uit Heugem wordt dan toch op verhuizing ingezet?
  5. Hoe verhoudt zich het eerst verhuizen intern en vervolgens het verhuizen extern zich tot het welzijn van de kwetsbare bewoners?

Een andere invulling van woonzorgcentrum La Valence betekent dat inwoners van Heugem-Randwyck maar ook van De Heeg en Gronsveld niet meer dichtbij hun directe omgeving kunnen blijven wonen. Deze wijken/dorpen vormen juist gemeenschappen waar een grote sociale cohesie bestaat en waar mensen graag blijven wonen. Ook op het moment dat zij hulpbehoevende raken. 

  1. Waar kunnen hulpbehoevende ouderen van Heugem-Randwyck straks terecht op het moment dat zij niet meer terecht kunnen bij La Valence?
  2. Waarom is gekozen om juist La Valence een andere bestemming te geven aangezien La Valence het enige woonzorgcentrum is in Maastricht Zuid?
  3. Wat betekent dit voor de wachtlijsten bij de andere woonzorgcentra in Maastricht?
  4. Hoe zorgt de gemeente samen met de zorgpartners zoals Envida ervoor dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen?

In afwachting van uw antwoord, 

Mat Brüll, gemeenteraadslid 
Niels Peeters, Fractievoorzitter

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht 

 

Leave a comment