Skip links

art. 47 vragen inzake maatschappelijke voorzieningen Heugemerveld

Aan het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 1992 
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 3 december 2020

Betreft: art. 47 vragen inzake maatschappelijke voorzieningen Heugemerveld

Geacht College,

Tijdens een buurtbezoek aan Heugemerveld en een gesprek met buurtbewoners kwam een aantal zaken naar voren waarover onze fractie nader geïnformeerd wil worden. Met name willen wij weten hoe het toekomstbeeld voor de maatschappelijke ruimtes eruit gaat zien voor deze buurt. Hierover heeft het CDA de volgende vragen;

 1. Kunt u aangeven wat de status van de Joannes (Don) Boscokerk is? 
 2. Volgens buurtbewoners zou de kerk verkocht zijn aan het Lidl-concern. Klopt dit?
  1. Zo ja, wat betekent dit voor Heugemerveld?
  2. Is er dan ook ruimte voor sociale- culturele maatschappelijke ruimtes in de nieuwe situatie?
  3. Betekent dit dan een verhuizing van het huidige Lidl filiaal in deze buurt?
  4. Is bekend of en welke plannen er zijn tav het pand waar Lidl nu nog is gevestigd?

CDA Maastricht maakt zich zorgen over de situatie in Heugemerveld waar steeds meer maatschappelijk en sociale -culturele voorzieningen dreigen weg te vallen voor ouderen en eenzame mensen. Deze zorgen worden nog eens versterkt als de huidige eigenaar van La Bellettsa aan de buurt heeft laten weten de toegezegde investeringen niet meer uit te voeren omdat het gebouw La Bellettsa niet lang meer zou bestaan.

 1. Wat is de status van La Bellettsa?
 2. Wat is het toekomstbeeld van de basisschool en peuterspeelzaal de Poort in La Bellettsa?
 3. Wordt in de nabije toekomst La Bellettsa gesloopt?
  1. Zo ja, welk alternatief heeft Heugemerveld dan in hun buurt voor sociale- culturele maatschappelijke activiteiten?
  2. Zo nee, ziet de gemeente dan mogelijkheden het gebouw over te nemen als buurthuis voor Heugemerveld als de huidige eigenaar afstand doet van La Bellettsa?

In afwachting van uw antwoord,

Mat Brüll, gemeenteraadslid
Willy Quaaden, burgerraadslid

CDA Maastricht  

Leave a comment