Skip links

Bouwen zonder vertragende regels  

Maandag 30 november 2020

CDA Maastricht roept het college van B&W op, af te zien van o.a. de compensatieregeling zoals is vastgelegd in de structuurvisie wonen Zuid-Limburg. Door te stoppen met deze compensatieregeling (Het zogenaamde sloopfonds; voor elke nieuwe woning een bestaande woning slopen, als dat niet kan een vergoeding in het sloopfonds storten) kan de markt meer werk maken van het realiseren van betaalbare woningen. Er is een disbalans ontstaan in het aanbod van woningen. Er is veel aandacht voor het realiseren van woningen in het hoge koopsegment en sociale woningen, waardoor het middensegment het heel moeilijk heeft. Het stoppen met de compensatieregeling ligt daarom in de lijn van de provinciale beleidswijziging in de saneringsverplichtingen en/ of compensatieverplichtingen aan initiatiefnemers van nieuwe woonplannen. Verlaag de drempel voor de bouw van het middensegment. 

Raadslid Mat Brüll;  “Maastricht wordt goed bediend in het hoge segment en de corporaties werken hard voor een goed aanbod aan sociale huurwoningen. Maar het middensegment lijkt stil te zijn gevallen” 

Met name starters en senioren hebben het moeilijk op de woningmarkt. Veel starters hebben vaak net een te hoog inkomen voor het lage segment en te laag inkomen voor het hoge segment. Senioren die hun grote woning willen verlaten vinden vaak geen betaalbaar alternatief. Daardoor stokt de doorstroming en is het moeilijk een wooncarrière te maken. 

Dinsdag 8 december zal CDA gesteund door LPM, SeniorenPartij en VVD hiertoe een motie indienen. 

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

 

Leave a comment