Skip links

Annulering Algemene Ledenvergadering

Geachte heer/mevrouw, 

Op dinsdag 18 augustus jl. heeft het bestuur van de CDA afdeling Maastricht u een uitnodiging gestuurd voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op woensdag 9 september a.s., welke gehouden zou worden in de Klaekeburg  in Heugem. De gedachte achter die uitnodiging was dat we als gevolg van het coronavirus al geruime tijd als CDA Maastricht niet bij elkaar waren geweest en dat er naast bestuurlijke aspecten als vaststellen Jaarrekening en verkiezing bestuurslid ook op politiek vlak veel ontwikkelingen waren, denk aan de noodzakelijke bezuinigingen in de gemeentebegroting van Maastricht als gevolg van de overschrijdingen in het zorgdomein, waarover we u wilden informeren en met u van gedachten wilden wisselen.

Hoewel wij nog steeds het belang van zo’n bijeenkomst zien, heeft het bestuur toch besloten om de geplande ALV te annuleren. Ten grondslag aan dit besluit ligt het feit dat deze bijeenkomst binnen zou plaatsvinden, we niet kunnen garanderen dat ieder zich ook aan de coronamaatregelen houdt en dan met name de 1,5 meter afstand en dat veel van onze trouwe bezoekers van de Algemene Ledenvergaderingen behoren tot de kwetsbare groep.

Om toch aan de verwoorde doelstellingen van informatie, inbreng en contact tegemoet te komen, heeft het bestuur zich gebogen over andere mogelijkheden om dit te doen.  Eén van de mogelijkheden die we benutten om de leemte die is ontstaan door het wegvallen van de ALV op te vullen, is het maken van een videopresentatie over de onderwerpen die op de ALV aan de orde zouden komen. Daarvoor zullen wij u een mail sturen met een link zodat u gemakkelijk die videopresentatie kunt bekijken. We streven ernaar om u eind oktober die mail met die link te sturen. Om u de gelegenheid te geven uw inbreng  en vragen naar voren te brengen, verzoeken wij u bij deze om de vragen/opmerkingen die u had voor het bestuur of over het pakket bezuinigingen in de gemeentebegroting  voor zaterdag 19 september a.s. via mail in te sturen bij onze secretaris (info@willemwolters.nl). In de aangekondigde videopresentatie zullen alle ingezonden vragen beantwoord worden door bestuur en/of fractie.

Als bestuur blijven we zoeken naar meer mogelijkheden om het contact met u te onderhouden. Naast meer informatie via onze website en links daarop, zullen we ook andere mogelijkheden onderzoeken.

Met vriendelijke groeten en blijf allemaal gezond,

Namens het bestuur,

Maurice van der Loo, voorzitter.

Leave a comment