Skip links

Doorpakken met 1 miljoen bomenplan in Maastricht

De gemeenteraad heeft op 2 juli 2019 een motie aangenomen van de LPM, CDA, D66 en SP, waarin de gemeente wordt opgeroepen actief deel te nemen aan het 1 miljoen bomenplan van de provincie Limburg en hieruit minimaal 3.000 nieuwe bomen in Maastricht te planten. Recent werd bekend dat de gemeente Weert maar liefst 100.000 bomen vanuit het 1 miljoen bomenplan gaat planten in vier jaar tijd. Het bomenplan van de provincie houdt in dat de gemeenten 50% van de aankoop van nieuwe bomen, dus geen vervangende bomen, gefinancierd kunnen krijgen door de Provincie.

De vier partijen hebben het college van B&W nogmaals opgeroepen nu aan te sluiten bij het bomenplan en werk te maken van meer groen in onze stad. Dit is tot dusver nog niet gebeurd. Het zou zonde zijn om deze kans te laten liggen.

Lees verder onder de afbeelding.

Het college van B&W neemt zich de oproep ter harte en gaat in de herfst van dit jaar een aanvraag doen. Naast het planten van bomen op publieke gronden gaat Maastricht ook het planten van bomen en heesters op particulier terrein promoten. Samen met de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (het IKL) wordt deze maand met een vergroenings- en ontsteningsregeling voor zij-, achter en voortuinen gestart. Particulieren kunnen rekenen op een gemeentelijke bijdrage van 75% in de aanschafprijs van o.a. bomen en heesters.

Leave a comment