Skip links

Afval aanbieden rondom de feestdagen

Op woensdag 14 december jl. hebben bewoners van de wijken Brusselsepoort, Pottenberg, Hazedans, Malberg, Malpertuis, Oud Caberg en Caberg van u een brief ontvangen. Middels deze brief worden de bewoners er nog eens aan herinnerd, dat de data voor de afvalinzameling gewijzigd zijn in verband met de feestdagen.
Vrijdag 25 december (1ste Kerstdag) wordt geen afval opgehaald. In plaats hiervan wordt het afval al opgehaald op zaterdag 19 december, bijna een week eerder dus en ruimschoots voor de Kerstdagen. In elk geval voor de wijk Brusselsepoort geldt, dat zowel op vrijdag 11 december als op zaterdag 19 december restzakken worden opgehaald. Tussen deze twee momenten zit ruim een week, maar vervolgens ontstaat een flink gat. De eerstvolgende keer, dat opnieuw restzakken worden opgehaald is namelijk pas op vrijdag 8 januari 2016. Dat betekent dat de bewoners bijna 3 weken lang hun restzakken niet kunnen aanbieden.
Gelet op het bovenstaande:
• vindt het CDA het onwenselijk, dat bijna 3 weken lang geen restzakken worden opgehaald;
• dit geldt des te meer nu in die periode van 3 weken zowel de kerstdagen als oud op nieuw vallen;
• is het CDA van mening, dat het inhaalmoment op 19 december ongelukkig gekozen is;
• vreest het CDA (mede gebaseerd op eerdere ervaringen), dat het straatbeeld geruime tijd (en jammer genoeg juist tijdens feestdagen) ernstig verstoord wordt door restzakken, die toch buiten gezet zullen worden.
Het CDA Maastricht verzoekt uw college dan ook dringend om alsnog de mogelijkheden te bekijken van een extra ophaalmoment voor restzakken tussen 19 december 2015 en 8 januari 2016. Als een extra ophaalmoment praktisch niet mogelijk is, verzoekt het CDA Maastricht uw college om aan te geven hoe u om zult gaan met foutief aangeboden restzakken.
Ook willen wij u verzoeken om een inventarisatie van die wijken, waar langer dan 2 weken geen afval wordt opgehaald. Hierbij doen wij u ook een verzoek om daar naar een oplossing te kijken.
Wij zijn bang dat er tijdens de feestdagen een overdaad aan afvalzakken in de openbare ruimte gedumpt zal worden.
Ondanks het aankomend kerstreces, hopen wij op een bevredigend antwoord en dat de restzakken alsnog worden opgehaald.

In afwachting van een spoedige reactie, verblijven wij met vriendelijke groet,

CDA Maastricht : Peter Geelen, 0631920090

Leave a comment