Skip links

Zorgelijke voortgang herontwikkeling Nazareth

mat_brullNa een aantal zorgelijke berichten vanuit Nazareth is het CDA met eigen ogen gaan waarnemen hoe deze buurt er nu bij ligt. Veel panden tussen nog bewoonde huizen zijn dichtgetimmerd met de tuinen als ideale dumpplekken. De reeds gesloopte plekken zijn grote open grasvlaktes geworden, de samenhang van straten en pleinen is helemaal weg, waar blijft de herontwikkeling van deze buurt? En dan te bedenken dat wooncorporatie Woonpunt nog grootse plannen had met Nazareth zoals beschreven in het Wijk Ontwikkelings Plan dat in 23 februari 2010 geaccordeerd is door de gemeenteraad. In de persberichten in de krant en op de site van Woonpunt werd nog groots aangekondigd dat in september 2014 gestart zou worden. Ook hebben bewoners al getekende contracten in huis met startdatum, maar tot op heden is nog steeds niets gebeurd!

Nazareth gaat veranderen
Vanaf september 2014 start Woonpunt met de renovatie van 40 woningen in Nazareth (Maastricht). Deze woningen liggen aan de Meerssenerweg, Miradorplein en Kasteel Petersheimstraat. Het betreft de eerste fase van een project dat in totaal 173 woningen in Nazareth bevat. Het hele straatbeeld verandert, er komen creatieve oplossingen voor parkeerproblemen en woningen worden energiezuiniger gemaakt.

Start 40 woningen
De renovatie betreft de buitenkant van de woningen. Woonpunt vervangt en isoleert de daken en de voorgevel wordt voorzien van isolatie. De woningen worden daardoor energiezuiniger. We werken de buitengevels af met steenstrips en wit stucwerk, waardoor de woningen een geheel nieuwe uitstraling
krijgen. Ook het straatbeeld verandert. Om de parkeerdruk in de buurt te verminderen wordt een aantal tussengelegen woningen gesloopt en ontstaat ruimte voor parkeerplekken.

nazareth_maastricht

De renovatie vindt plaats in het kader van gemaakte afspraken met Gemeente Maastricht binnen de Wijkaanpak. Na de renovatie aan de woningen start de gemeente in dezelfde straten met het vernieuwen van de wegen, trottoirs en riolering. Het eindresultaat is een straat met klinkers, parkeervakken en groen. De voortuinen worden opnieuw aangelegd in overleg met Woonpunt en samen met bewoners.

Zowel Burgemeester Penn als wethouder van Grootheest hebben op aandringen van ondergetekende toegezegd, deze situatie mee te nemen. Desondanks is Nazareth nauwelijks opgenomen in de plannenscan van Limmel. Ook door de aangekondigde actualisatie van de stedelijke programmering woningbouw maakt het CDA en MV zich grote zorgen over de voortgang in Nazareth. Het CDA en MV hebben de volgende vragen;

1. Onder wiens verantwoordelijkheid vallen de reeds met bewoners gecontracteerde stilgelegde plannen?
a. Bij een gedeelde verantwoordelijkheid graag aangeven wie voor welk deel verantwoordelijk is?
2. Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van de het college?
3. Bent u het met het CDA en MV eens dat deze situatie onwenselijk is en deze stillegging de verloedering snel bevordert?
4. Waarom heeft het college in het kader van de schaalvergroting deze achterblijvende plannen niet meegenomen in de scan van Limmel?
5. Wat doet het college met de reeds gecontracteerde afspraken uit 2014 tussen bewoners en Woonpunt?
6. Wat gaat het college doen voor de burgers in Nazareth die nu al 1,5 jaar in deze impasse zitten?
7. Op welk termijn gaat gemeente/ woonpunt alsnog van start in Nazareth zoals met de bewoners contractueel is vastgelegd in 2014?
8. Kan het college garanderen dat deze met de burgers gecontracteerde plannen niet worden geschrapt in het kader van aangekondigde actualisatie van de stedelijke programmering woningbouw!

Namens CDA Maastricht

Mat Brüll & Vivianne Heijnen

Namens Maastrichtse Volkspartij

Jan Hoen

Leave a comment