Skip links

Afsluiting van de Heugemerweg

peter_geelen

Het buurtplatform Heugemerveld maakt zich ernstige zorgen over het (te hard) rijden op de Heugemerweg.

De smalle weg met diverse zijstraten blijkt ook een gewilde route voor sluipverkeer te zijn. En de gevaarlijke

Kruising Heugemerweg – Jonkheer Ruysstraat maakt het verhaal compleet. Naar aanleiding van deze problematiek

heeft de gemeente besloten om bij wijze van proef de Heugemerweg ter hoogte van de hoek Heugemerweg –

Stellalunet af te sluiten. De straat blijft bereikbaar is de achterliggende gedacht en het sluipverkeer zal worden

tegengegaan.  Het CDA onderschrijft de geschetste problematiek maar stelt toch vragen bij de gekozen

(proef) oplossing. De route Stellalunet wordt nu extra belast omdat het sluipverkeer daar voor zal kiezen.

Een straat met twee in –  en uitritten van garages en een heel drukke route voor fietsers, schoolgaande kinderen

en andere mensen die richting station en vice versa moeten.

Wij hebben begrepen dat er geen overleg is geweest met de bewoners van de Stellalunet en stellen vast dat het probleem

nu enkel wordt verplaatst. Sterker nog, tot aan de afsluiting veranderd er niets en de verkeersonveiligheid  neemt verder toe.

 

Bij monde van raadslid Peter Geelen en burger-niet-raadslid Nol Beckers heeft de partij derhalve een aantal zogenoemde artikel 39-vragen gesteld:

nol_beckers1.     Neemt het aantal verkeersbewegingen van sluipverkeer in de zijstraten toe?

2.     Indien ja, hoe gaat u erop toezien dat deze straten niet overbelast raken?

3.     Veroorzaakt de afsluiting gevaarlijke situaties?

4.     Kunt u aangeven of u heeft gekeken wat de afsluiting van de Heugemerweg betekent voor het sluipverkeer in beide wijken?

5.     Heeft er ook overleg plaatsgevonden met de buurtraad van Céramique?

Leave a comment