Skip links

Aandacht voor welzijn en zorg om zorg

genoveef_leersJonge mensen die door de aanhoudende economische recessie hun baan verliezen, babyboomers die met pensioen gaan. Zou u zich raad weten met zo’n nieuwe fase in uw leven?

De meeste mensen die het arbeidsproces verlaten beschikken over een goede gezondheid en zijn zeer vitaal. Maar er zijn ook mensen die zich volledig op hun werk hadden gestort en nu niet meer weten hoe ze een nieuw sociaal leven kunnen opbouwen. Dat geldt niet alleen voor senioren, maar ook voor de jonge generatie.
Daar kunnen we als politiek wat aan doen.

Van oudsher is het CDA de partij bij uitstek die zich om het welzijn van alle mensen bekommert. Zeker de zorg voor de kwetsbare, van hulp afhankelijke mensen, krijgt de grootste aandacht. En dan doet leeftijd er niet toe!

Hoe mobiliseren we hun kracht? Hoe zorgen we ervoor dat ze mee blijven doen?
En hoe houden we ze zo lang mogelijk vitaal? Sport en cultuur bieden onbeperkte mogelijkheden om mensen te activeren en bij elkaar te brengen.

Ook zijn er mensen die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Ze hebben veel moeten incasseren: verlies van vitaliteit, verlies van gezondheid en verlies van dierbaren. Dat zijn de mensen waar wij ons met hart en ziel voor moeten inzetten. We moeten ervoor zorgen dat ze goede zorg krijgen; dat ze niet vereenzamen.

Mensen willen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Daar kunnen we samen iets aan doen. Familieleden, vrienden en buren kunnen sámen heel veel opvangen. Het CDA zal zorgprojecten en andere projecten die de saamhorigheid bevorderen van harte ondersteunen. En als zorg in huis of in de buurt niet meer kan, moet er elders goede gespecialiseerde zorg voorhanden zijn.

Op het welzijn en de zorg van onze kwetsbare medemens mogen we nooit bezuinigen. Daar zal het CDA zich van harte voor inzetten.

Genoveef Leers-Poelmans

Leave a comment