Skip links

Aandacht voor senioren en starters op de woningmarkt

Differentiatie van het Maastrichtse woningaanbod. Recente werd bekend gemaakt dat aan de Groene Loper ook sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Wat het CDA betreft cruciaal om buurten levendig te houden. Daarom hebben wij als CDA de afgelopen tijd steeds weer gehamerd op differentiatie van het woningaanbod. In het bijzonder om werk te maken van een gevarieerd woonaanbod voor senioren en de starters. Het middensegment. Doorstroming faciliteren.

Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2020 is de CDA-motie “Starterslening” met een ruime meerderheid aangenomen. ‘Maastricht moet een stad zijn waar starters een betaalbare woning kunnen vinden’, aldus raadslid Mat Brüll. Dit is vaak niet mogelijk. CDA Maastricht wil bij de nieuwe woonprogrammering een plan van aanpak hebben hoe een voldoende aanbod aan betaalbare koop- en huurwoningen voor jongeren (starters) gestimuleerd kan worden.

Om starters te helpen bestaat de starterslening. Een lening die het verschil overbrugt tussen de prijs van het huis en het bedrag dat je bij je bank kunt lenen. Het Maastrichtse fonds starterslening is op dit moment leeg. Daarnaast behoort Maastricht tot de drie nog niet deelnemende gemeenten in het provinciale startersfonds. Redenen om te bezien of het fonds uitgebreid kan worden en de gemeente Maastricht aansluit bij het startersfonds van de Provincie Limburg.

Lees hier de motie.

Leave a comment