Skip links

Zorgen over de verkeersveiligheid basisschool Bernard Lievegoed Randwyck

Een tekort aan parkeerplaatsen leidt tot onveilige situaties bij het halen en brengen van leerlingen van de basisschool Bernard Lievegoed in Randwyck.

De school is de parkeerchaos bij het brengen en ophalen van leerlingen beu. De onveilige situaties ontstaan bij de zogenaamde lus op de Leuvenlaan, maar ook in de directe omgeving. Dat heeft mede te maken met het gebrek aan voldoende parkeerplaatsen, zeker op piekmomenten.

Strenger handhaven is volgens CDA Maastricht niet de oplossing voor de lange termijn. Daarom stelt gemeenteraadslid Florence van der Heijden- Schaaf vragen aan het college van B&W. Is het realiseren van een kiss-and-ride-strook bijvoorbeeld een optie? Voor de lange termijn dient in ieder geval gekeken te worden naar de parkeerinfrastructuur.

Leave a comment