Skip links

Zorgen over bereikbaarheid ondernemers Ambyerstraat Noord tijdens wegwerkzaamheden

De wegwerkzaamheden aan de Ambyerstraat Noord in de wijk Amby zijn van start gegaan. De wijk Amby heeft in de afgelopen jaren meermaals te maken gehad met (gedeeltelijke) wegafsluitingen van de Ambyerstraat Noord. De wegafsluitingen in het recente verleden hadden telkens een langdurig karakter zoals ook bij de huidige wegwerkzaamheden het geval is. Ondernemers hebben daarom terecht hun zorgen geuit over de bereikbaarheid van hun ondernemingen. De eerdere langdurige wegafsluitingen hebben namelijk aantoonbaar de omzetten gedrukt.

 

Vandaar dat CDA Maastricht de gemeente Maastricht oproept om de bereikbaarheid van de ondernemingen aan de Ambyerstraat Noord tijdens de wegwerkzaamheden te verbeteren en waar mogelijk tijdelijke bewegwijzering aan te brengen. Deze tijdelijke bewegwijzering, met de namen van de ondernemingen, is in het verleden ook ingezet om de ondernemers deels te ontzien van de overlast. Daarnaast is het volledig vrijgeven van de Ambyerstraat Noord vanaf de kerk tot aan het Severenplein, met afwikkeling van het verkeer van Severenplein naar de Westrand, een mogelijkheid om het winkelhart van de wijk in beide rijrichtingen bereikbaar te houden.

Kortom CDA Maastricht verzoekt het college van B&W en de aannemer om zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Niels Peeters

Raadslid CDA Maastricht

06-15960400 / npeeters@live.nl

Snackpoint Amby ingeklemd tussen de meerdere wegwerkzaamheden maar is wel met de auto bereikbaar, helaas ontbreekt de bewegwijzering:
Geen aanduiding dat o.a. de ondernemingen Hof van Huntjens, HairZ & CoffeeZ, Eetcafé Bie José en Autospuiterij D&B gewoon bereikbaar zijn:
Gedeeltelijke afsluiting winkelhart Amby:

 

Leave a comment