Skip links

Wij bezuinigen niet op zorg en ondersteuning

Veel gemeenten kampen met een financieel tekort binnen het Sociaal Domein. Ook Maastricht heeft meer geld uitgegeven dan begroot. Fors meer: ruim 8 miljoen euro. Dat is niet als een verrassing uit de lucht komen vallen. Al in de loop van 2016 voorzag de gemeente dat in de komende jaren de kosten niet meer te betalen zouden zijn met het geld dat we van het Rijk ontvingen voor de uitvoering van taken met betrekking tot de (jeugd)zorg,
ondersteuning en werk en inkomen.

Als er niets gebeurt zullen die tekorten alleen maar toenemen. Daarom is de gemeente op zoek gegaan naar mogelijkheden om geld te besparen, naar zogenaamde draaiknoppen. Het CDA vindt dat daarbij niet gekort mag worden op zorg en ondersteuning die nodig is voor mensen die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen.

De oplossing wordt gezocht in twee richtingen:
– Het Rijk moet meer bijdragen. Er is samen met andere gemeenten een lobby in gang
gezet naar politiek Den Haag voor meer geld. Gelukkig trekt de economie weer aan en is er
ook meer te verdelen.
– Daarnaast zoekt de gemeente zelf waar geld bespaard kan worden. Omdat de tekorten
zich vooral voordoen bij Jeugdzorg en beschermd wonen, richten de acties zich op deze
posten. Onder andere door intensiever in te zetten op preventie, kan de zorgvraag verminderen.
De sociale wijkteams kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

Leave a comment