Skip links

Wethouder Mackus maakt werk van Waterbeheer

De afgelopen drie jaar is veel werk verzet rondom de beken de Kanjel en Gelei. Er werd zo’n 25.000 m3 slib verwijderd. Daardoor kan het water beter door de beken en de vijvers stromen. Met gepaste trots bekeken Waterschap Limburg, de gemeente Meerssen en de gemeente Maastricht donderdag 1 december het resultaat van hun gezamenlijke inspanningen. Er is water voor de Landgoederenzone, terwijl de kans op wateroverlast verder wordt teruggebracht  Bovendien is succesvol werk gemaakt van een betere leefomgeving voor planten en dieren.

De Kanjel en Gelei zijn twee beken die door het Buitengebied Geul & Maas stromen. De Kanjel is de grote verbinder van de Landgoederenzone in Maastricht. Met de Gelei als vertakking ter hoogte van Kasteel Kruisdonk. Beide beken verbinden de eeuwenoude landgoederen in de Mariënwaard. Ze zijn belangrijk voor het op peil houden van de vijvers van de buitenplaatsen en voor het welzijn van de planten en dieren in de omgeving. De 4,5 kilometer lange beek en de vijvers waren op diverse plekken behoorlijk dichtgeslibd en vervuild, onder meer met zink omdat hier van oudsher Geulwater is gebruikt om het systeem te voorzien van water. Door het vele slib op de bodem van de beek, kon het water minder goed stromen. Bij hevige regenval leidde dit incidenteel tot wateroverlast.

Om het watersysteem van de Kanjel en Gelei op orde te brengen, werd eerst de waterkwaliteit verbeterd door het verwijderen van slib van de waterbodem van de beeklopen en landgoederenvijvers. Tevens is een deel van de beken omgelegd, om het water beter tussen de beken en vijvers te verdelen. Inlaat- en regelwerken werden aangebracht of aangepast, waarmee in geval van calamiteiten of droogte, het waterpeil kan worden gereguleerd.

Leave a comment