Skip links

Succesvolle bijeenkomst CDJA Maastricht

Op 7 december was café Hallo Mestreeg even de bruisende hotspot voor jongeren in de Maastrichtse politiek. Jongeren binnen het CDA organiseren zich binnen de jongerenorganisatie CDJA. Nu in het eerste jaar van de nieuwe coalitieperiode wordt het coalitieakkoord vertaald naar beleid voor de stad. Een goed moment dus om de stem van jongeren te laten doorklinken.

Na een korte introductieronde en uitleg van de voorzitter gingen jongeren in groepen met raadsleden en de wethouder in gesprek. De groepen koppelden aan elkaar terug en de volgende punten vielen op. Als eerste de noodzaak van een partij om sociaal betrokken te zijn, tussen de mensen te staan, en duidelijk te maken dat “Politiek” echt het verschil kan maken. Voor de aanwezige jongeren speelt het gevoel mee om elke dag, hoe klein dan ook, de wereld een stukje beter en mooier te kunnen maken.

Als tweede bleken sommige politieke onderwerpen zeer sterk te resoneren bij jongeren. Huisvesting staat dan met stip op één: meer betaalbare woningen, mogelijk samen met corporaties te initiëren, komen tegemoet aan de wensen van woningzoekende jongeren. Daarnaast zijn goede banen in de stad van groot belang. Nieuwe werkgevers zoals Mollie of Mosa Meat zijn belangrijke pluspunten. Ook in de zorg zijn er veel banen, die aantrekkelijker kunnen worden door bijvoorbeeld studie en werk beter te koppelen. Een betaalbaar sportaanbod, behoud van het huidige aantrekkelijke cultuuraanbod en een bloeiend verenigingsleven helpen ook om jongeren te binden.

Tenslotte is er gepleit om jongeren nog vroeger met politiek in aanraking te laten komen. Bijvoorbeeld door leerlingen van middelbare scholen te betrekken bij raadsvergaderingen, bij debatten en grote projecten. Om te laten zien en te laten voelen wat de politiek voor jongeren in de stad kan betekenen. Een mooie sessie dus, voor herhaling vatbaar.

Leave a comment