Skip links

Vragen over situatie Mosae in Campagne

Gisteren hadden we een informatiebijeenkomst bij Mosae in Campagne. Het was goed om op deze manier bij elkaar te zitten en met elkaar het gesprek aan te gaan. Ook werd daar afgesproken dat wanneer we als raad nog vragen hadden, we die altijd zouden kunnen stellen. Daarnaast werd afgesproken dat de raad van de actuele ontwikkelingen op de hoogte zou worden gehouden. Dit is dan ook de reden dat we vandaag dit schrijven tot u richten. We zijn namelijk nogal verbaasd over de berichtgeving in De Limburger van vandaag.[1] Gisteren is er met geen woord gesproken over een “zwaard van Damocles” middels een mogelijke “aanwijzing” van de inspectie die boven Mosae hangt. Uit de berichtgeving in de krant blijkt toch duidelijk, dat de situatie voor Mosae voor wat betreft het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd lijkt te worden verscherpt.[2] Wij willen u hierbij verzoeken ons op de kortst mogelijke termijn middels een Raadsinformatiebrief (RIB) op de hoogte te stellen, van wat er waar is van de berichtgeving in De Limburger. Daarbij dienen wat ons betreft de volgende punten te worden meegenomen:

  1. Zijn de maatregelen (zoals ondermeer opnamestop, sluiten huiskamers dementerenden) die Mosae Zorggroep op dit moment neemt een gevolg van het bezoek van de inspectie in september?
  2. Is het mogelijk dat eventuele toekomstige samenwerking met Sevagram is ingegeven door de kritiek van de inspectie?
  3. Klop het bericht in de krant dat op Scharwyerveld is geconcludeerd dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg op 11 van de 12 punten tekort schiet?
  4. Ligt er op dit moment een nieuwe rapportage / nieuw schrijven van de Inspectie? Zo ja, wanneer wordt dat openbaar?
  5. Klopt het dat Mosae mogelijk een “aanwijzing” van de inspectie boven het hoofd hangt?

Wij hopen dat u deze brief met voortvarendheid wilt oppakken omdat niemand immers gebaat is bij onduidelijkheid.

Namens de PvdA & CDA fractie

Manon Fokke en Gea van Loo


[1] https://m.limburger.nl/regio/maastricht

[2] https://www.igj.nl/onderwerpen/maatregelen/overzicht-lopende-maatregelen

Leave a comment