Skip links

Vragen over nieuwe functie Lutherse kerk

Het CDA is van mening dat de voorgenomen hotelfunctie geen recht doet aan de Lutherse kerk aan de Hondstraat in Maastricht en heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De Lutherse kerk is enige tijd geleden te koop aangeboden. Momenteel blijkt een koopcontract te zijn gesloten en willen de aspirant eigenaren een (gedeeltelijke) hotelfunctie aan de kerk en de beide woonhuizen verbinden.

Het kerkgebouw is Rijks- en Provinciaal monument, bezit een schitterend orgel en staat bekend om de fraaie akoestiek.
Het CDA Maastricht ervoor waken dat het culturele erfgoed van Maastricht op de juiste wijze in stand gehouden wordt en blijft en wil van het college onder meer weten op welke manier zij van plan is om het monumentale karakter van de kerk te beschermen.

Namens CDA Maastricht
Jan Janssen
Tjalle de Haan

——-

Maastricht, 17 april 2014

Betreft:   ex. Art. 39 vragen  Bescherming monumentaal gebouw Lutherse Kerk aan de Hondstraat.

 

Geacht College,

In 2013 zag de Evangelisch Lutherse Gemeente in Zuid-Limburg (ELK) zich genoodzaakt de kerkdiensten in de kerk aan de Hondstraat 14 in Maastricht te beëindigen het kerkgebouw in verkoop aan te bieden. Kort geleden werd de verkoop (aan een particulier) afgerond

Het kerkgebouw is Rijksmonument en Provinciaal Monument en stamt uit de 17e eeuw. In de kerk is een monumentaal orgel aanwezig waarvan delen eveneens stammen uit de 17e eeuw. Het gebouw staat bekend om zijn serene sfeer en uitstekende akoestiek. Het is dan ook geliefde ruimte voor orgel-, koor- en kleinschalige concerten.

Inmiddels horen wij dat de nieuwe eigenaar overweegt de kerk te verbouwen en deze een “halve” hotelfunctie te geven. Daarom is de CDA-fractie bezorgd over het behoud van het monumentale karakter van dit gebouw en heeft de fractie van het CDA de volgende vragen:

  1. Heeft uw college kennis genomen van de beëindiging van de kerkdiensten in de Lutherse kerk aan de Hoofdstraat en de recente verkoop van het kerkgebouw?
  2. Is uw college er van op de hoogte dat de nieuwe eigenaar overweegt de kerk te verbouwen en een “halve” hotelfunctie te geven?
  3. Is het college op de hoogte van het monumentale karakter van de kerk en het daarin aanwezige orgel en van de akoestische kwaliteit van dit gebouw voor orgel-, koor- en kleinschalige concerten?
  4. Is het college bereid om er alles aan te doen om het monumentale karakter en de akoestische kwaliteiten van het gebouw te beschermen?
  5. Bieden het vigerende bestemmingsplan, het Voorbereidingsbesluit Short Stay en de monumentale status van het gebouw voldoende basis om de monumentale en akoestische kwaliteiten van het gebouw te beschermen?
  6. Als het antwoord op vraag 5 “nee” luidt, is het college dan bereid zodanige stappen te zetten dat een gedegen bescherming van het kerkgebouw wel kan worden geboden?

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie,

Jan Janssen

Leave a comment