Skip links

Vragen over fout gestalde fietsen

Samen met de vele klachten die onze fractie ontvangt over de het “illegaal” stallen van fietsen in onze stad is ook het CDA Maastricht zich bewust van de overlast die dit met zich mee brengt. Zo constateerde wij naast de al reeds bekende problemen in Wyck, dat aanloopstraten zoals de Helmstraat en Heggenstraat veel overlast ondervinden, in Randwyck rondom de onderwijsinstellingen trottoirs onbegaanbaar zijn op diverse momenten en sommige ondernemers beperkt worden in het uitstallen van hun terras of begaanbaar houden van de onderneming.

Het CDA Maastricht staat achter het coalitieakkoord waarin de fiets een prominente rol heeft. Daarnaast is er een fietsplan in de maak. Maar op het moment dat trottoirs onbegaanbaar worden, vooral voor kwetsbare groepen zoals rolstoelers, kinderwagen etc., dan is actie gevraagd.

 

 1. Bent u het met ons eens dat er meer handhavende actie moet komen op het foutief stallen van fietsen, en hinderlijk gestalde fietsen in het bijzonder?
  1. Zo nee, waarom niet?
 2. Deelt u onze mening dat bij hinderlijk gestalde fietsen een briefje aan het stuur de hinderlijke situatie niet oplost?
  1. Zo ja, staat u Team Handhaven toe om in deze gevallen actiever handhavend op te treden door bijvoorbeeld de fiets te laten verwijderen?
 3. Behoren de Helmstraat, de Heggenstraat en de omgeving rondom de onderwijsinstellingen in Randwyck tot de hotspots zoals bedoeld in de collegenota’s 2010-31014/ 2010-31015 waarin het fietshandhavingsbeleid is bepaald?
  1. Zo nee, bent u dan van plan de lijst met hotspots aan te passen?
 4. Heeft u met instellingen (bijv. de UM of Zuyd Hogeschool) en/ of bedrijven afspraken over het stallen van fietsen in de nabijheid van hun plaats van activiteit?
 5. Hoeveel meldingen heeft u dit jaar en in 2017 ontvangen over hinderlijk gestalde fietsen? En hoe is geacteerd door de gemeente bij locaties waar meermaals over gemeld is?

In afwachting van uw antwoord,

 

Gea van Loo, raadslid

Niels Peeters, fractievoorzitter

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment