Skip links

Vragen inzake gemeentelijke afvalverwerking

Op 10 september jongstleden heeft de gemeente Maastricht een bericht geplaatst op haar Facebook-pagina inzake het aanbieden van plastics bij milieuperrons. In het bericht valt te lezen dat steeds vaker ladingen plastic afval worden afgekeurd met het gevolg dat van recycling geen sprake meer is maar van verwerking van restafval.

 

  1. Bent u het met ons eens dat dit niet bijdraagt aan het streven naar een afvalloos Maastricht?
  2. Graag vernemen wij om hoeveel ton afgekeurd plasticafval het gaat in 2017 en 2018?

En tevens graag inzichtelijk maken om hoeveel procent van het plasticafval, komend van milieuperrons, het gaat?

  1. Voor restafval moet een hogere verwerkingsprijs betaald worden. Kunt u aangeven wat het totaal aan extra verwerkingskosten dit met zich mee heeft gebracht in 2017 en 2018?
  2. Speelt het probleem van afgekeurde ladingen recyclebaar afval ook bij andere afvalstoffen die aangeboden kunnen worden op milieuperrons zoals papier, glas en drankkartons?

Zo ja, graag ook hier een inventarisatie over de orde van grootte van het probleem en de bijkomende kosten die dit met zich meebrengt.

  1. Zijn de ladingen afgekeurd plastic afval alleen afkomstig van de gemeentelijke milieuperrons of ook van de milieuparken?
  2. Wat gaat u doen om te voorkomen dat recyclebaar afval van de milieuperrons niet eindigt als restafval?

 

Vervolgens een aantal vragen over de verwerking van oude kunstgrasmatten. Verwerkingsbedrijven beloven oude kunstgrasmatten keurig te scheiden en te recyclen. Gemeenten betalen daar ook fors voor. Recent heeft ZEMBLA echter aangetoond dat van recycling van de meeste Nederlandse kunstgrasmatten geen sprake is.

 

  1. Bent u bekend met de documentaire van ZEMBLA van 12 september jongstleden?
  2. Heeft de gemeente Maastricht kunstgrasmatten laten verwerken door de in opspraak geraakte verwerkingsbedrijven?
  3. Hoe verzekert de gemeente Maastricht zich ervan dat Maastrichtse kunstgrasmatten wel duurzaam worden verwerkt?

 

In afwachting van uw antwoord,

 

Jan Janssen, gemeenteraadslid

Niels Peeters, fractievoorzitter

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment