Skip links

Vragen naar aanleiding van situatie Sint-Maartenslaan / Alexander Battalaan

peter_geelenNaar aanleiding van de aangetekende brief van de Stichting Behoud Leefbaarheid Sint Maartenslaan e.o. op 7 september jl., willen wij u enkele vragen stellen. Wij willen dat u zo snel mogelijk tot een oplossing komt.

 

Als CDA Maastricht zijn wij een aantal keren ter plekke gaan kijken naar de beschreven problematiek. Schrikbarende aantallen bewegingen van te veel grote en kleine bussen en te veel vrachtverkeer. Dit naast de gebruikelijke verkeersdeelnemers.

Daarnaast maakt men zich zorgen over de luchtkwaliteit en zou men graag willen meten om te weten hoe de daadwerkelijke luchtkwaliteit in deze omgeving is. De overschrijding van roet, fijnstof en stikstofdioxide mag niet hoger zijn dan wettelijke norm.

Ook wordt aandacht gevraagd voor de ontstane onveiligheid ten gevolge van de vele verkeersbewegingen.

 

De door u genomen tijdelijke maatregelen leiden tot grote overlast en grote zorgen van de burgers, die hier wonen omdat de leefbaarheid en de verkeersveiligheid gigantisch onder druk staat. Inmiddels hebben wij begrepen dat er wel al andere verkeersbewegingen voor de vrachtwagens worden voorgesteld.

 

 

Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaande vragen te beantwoorden:

  1. Hoe gaat u de Sint Maartenslaan zo snel mogelijk ontlasten van de te grote hoeveelheid bussen?

 

  1. Welke maatregelen kunt u treffen om tot een eerlijkere verdeling van de overlast over de wijk te komen ?

 

  1. Welke maatregelen gaat u treffen om de ongewenste gevolgen van de tijdelijke situatie beheersbaar te maken ?

 

  1. Daarnaast zou het goed zijn om samen met deze betrokken burgers ook naar de toekomst te kijken? Hoe gaat u uw burgers meenemen bij de samenstelling van uw plannen? Dit omdat zij graag constructief willen meedenken nu en in de toekomst met betrekking tot de integrale aanpak van de gehele omgeving?

 

  1. Kunt u op korte termijn diffusiebuisjes plaatsen in de Sint Maartenslaan en omgeving, zodat de hoeveelheid van NO2 stikstofdioxide kan worden beoordeeld?

 

 

 

Namens CDA Maastricht

 

Peter Geelen, 0631920090

Nol Beckers, Burger raadslid

Vivianne Heijnen, fractievoorzitter

Leave a comment