Skip links

Voorstel CDA Maastricht over internationalisering gemeentelijk bestuur en gemeentelijke organisatie overgenomen

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 november is de strategienota internationalisering behandeld. Een motie van het CDA Maastricht werd door het college van burgemeester en wethouders overgenomen.

“De nota is een goed begin en moet nu verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden”, aldus fractievoorzitter Vivianne Heijnen. Heijnen heeft daarom namens de CDA-fractie een motie ingediend om in de nieuwe raadsperiode met de ambtenaren, het college en de raadsleden een bijeenkomst te hebben om de nota te concretiseren.

Het is goed om een internationale visie te hebben, zeker omdat de belangen van de stad deels in Europa liggen, zowel qua beleid, ondernemerschap, alsook voor financiering. Denk dan bijvoorbeeld ook aan Europese subsidies voor projecten.
Om actief te zijn in Brussel, hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden. We kunnen ons aansluiten bij bestaande netwerken in Brussel, zoals dat van de Provincie Limburg, waarbij we ons kunnen presenteren als sterke (eu)regio. Het optrekken met euregionale partners is iets wat Europa graag ziet.

Een aantal zaken die voor het CDA Maastricht belangrijk zijn:
Buurtaalonderwijs, internationaal openbaar vervoer, tweetalig maken van de website, het zien van kansen voor subsidies: we willen het allemaal, maar het moet verder geconcretiseerd worden.

Internationalisering moet in de gemeentelijke organisatie verankerd worden, maar ook in college en raad. Want, laten we wel wezen, of we het nou leuk vinden of niet: de werkelijkheid is dat Europa belangrijk voor ons is; er liggen kansen en dan moeten we kijken hoe we die kansen optimaal kunnen grijpen.

Het CDA-voorstel om richting toekomst gezamenlijk met college, raad en ambtelijk apparaat om te spreken over de concrete invulling van het internationale strategische document, werd breed gedragen.
Zowel de VVD, de SeniorenPartij, GroenLinks, Stadsbelangen Mestreech, De Liberale Partij Maastricht, Partij Veilig Maastricht als ook de Maastrichtse Volkspartij gaven aan de motie te steunen.

Enkel PvdA, D66 en de SP waren tegen. De burgemeester besloot daarop om de motie over te nemen, waardoor een stemming overbodig was.

“Dit is een mooi signaal, hiermee kunnen we aan de slag. En natuurlijk is het erg fijn dat zoveel collega’s onze motie steunden en dat de motie door het college werd overgenomen”, aldus Heijnen.

U kunt hier de motie lezen >>

Leave a comment