Skip links

Verbetering afvalplan door voorstel CDA Maastricht

Tevens aandacht/ maatwerk voor minder mobiele inwoners, stomapatiënten en INCO-materiaal

De Maastrichtse gemeenteraad steunt in grote meerderheid een voorstel van het CDA Maastricht om af te zien van het plan om het huisvuil nog slechts eens per vier weken op te halen.

Gabrielle Heine liet in een vroeg stadium weten dat het collegevoorstel niet onze goedkeuring kon wegdragen. Zij heeft vervolgens met succes een verbetervoorstel geschreven. Maastricht doet het landelijk gezien uitstekend als het gaat om afvalscheiding echter er kan nog een slag gemaakt worden bij het Groente, Fruit en Tuinafval. Draagvlak is van grootbelang om een volgende stap te zetten in betere afvalscheiding. Het CDA-voorstel zorgt hiervoor en voorkomt dat inwoners in de problemen komen als ze niet meekunnen doen.

Het afvalophaalsysteem komt er als volgt uit te zien:

– 1x per week Groente en Fruit, GF-emmer (voor alle inwoners van Maastricht);

– 1x per twee weken de rode restzak;

– 1x per twee weken de grote GTF-bak;

– Gebundeld snoeiafval kan naast de GFT-bak aangeboden worden;

– Luiers en incontinentiemateriaal (INCO)-inzameling voortaan via ondergrondse afvalcontainers op bestaande milieuperrons;

– Textiel en kleine elektrische apparaten (TEX en K-EEA)-Inzameling voortaan via ondergrondse afvalcontainers op bestaande milieuperrons

De startdatum van het nieuwe systeem is nog niet bekend. De verwachting is dat dit met ingang van 2020 ingevoerd is.

Extra aandacht/ maatwerk voor minder mobiele inwoners, stomapatiënten en INCO-materiaal (tussentitel)

Minder mobiele inwoners of inwoners die te maken hebben met INCO/stoma-materialen verdienen extra aandacht. Een motie van CDA en PVM hierover is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De gemeenteraad roept op:

‘Het college in aanvulling op het voorgestelde brengsysteem van incontinentiemateriaal naar milieuperrons een oplossing vindt voor de groep minder mobiele gebruikers en de groep die medisch afval scheidt met als aandachtspunt het waarborgen van de privacy.’

Het college gaat nu aan de slag om voor deze groepen een passend afvalsysteem aan te bieden.

Leave a comment