Skip links

CDA Maastricht wil lagere OZB voor sportclubs, scouting e.d.

Op 14 november nam de Tweede Kamer het amendement Omtzigt (CDA) cs (35026, nr. 52) aan. Op dinsdag 18 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het belastingplan waardoor het amendement definitief is overgenomen. Hierdoor kunnen gemeentes ervoor kiezen om bij sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere SBBI’s niet langer het hoge OZB-tarief voor niet woningen (lees: bedrijven) in rekening te brengen, maar het lage OZB-tarief voor woningen. 

Sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere SBBI’s zijn van groot maatschappelijk belang voor de stad Maastricht. Daarom hebben CDA gemeenteraadslid Mat Brüll en fractievoorzitter Niels Peeters het college van Burgemeester en Wethouders verzocht met een voorstel te komen om voor deze categorieën het OZB-tarief te verlagen.  

art. 47 vragen inzake lagere OZB voor sportclubs, scouting e.d.

Geacht College,

Op 14 november nam de Tweede Kamer het amendement Omtzigt (CDA) cs (35026, nr. 52) aan. Op dinsdag 18 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het belastingplan waardoor het amendement definitief is overgenomen. Hierdoor kunnen gemeentes ervoor kiezen om bij sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere SBBI’s[1] niet langer het hoge OZB-tarief voor niet woningen (lees: bedrijven) in rekening te brengen, maar het lage OZB-tarief voor woningen. 

Sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere SBBI’s zijn van groot maatschappelijk belang voor de stad Maastricht. Daarom hebben wij de volgende vragen voor het college:

  1. Bent u op de hoogte van de mogelijkheden die het amendement Omtzigt cs (35026, nr. 52) biedt?
  2. Deelt u de mening van het CDA Maastricht dat een vrijwilligersorganisatie, zoals een sportvereniging of scoutingclub, niet een hoger OZB-tarief dient te betalen dan een ‘eigenaar woning’[2]?

Zo nee, waarom niet?

  • Bent u bereid om de mogelijkheden uit te werken om de OZB-verordening van de gemeente Maastricht aan te passen voor sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere SBBI’s?

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, wanneer verwacht u de uitwerking aan de raad te kunnen doen toekomen?

In afwachting van uw antwoord,

Mat Brüll, gemeenteraadslid

Niels Peeters, fractievoorzitter

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht


[1] Sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

[2] Categorie ‘eigenaar woning’ Verordening Onroerende zaakbelastingen Maastricht


Leave a comment