Skip links

Onbegrijpelijk, oude sportkantine VV Scharn opnieuw gekraakt

In augustus 2019 besloot de rechter dat de krakers van de oude sportkantine VV Scharn het gekraakte gebouw moesten verlaten. Een deel van de krakers is echter weer terug zo meldt Dagblad de Limburger. De gemeenteraadsfracties van CDA en SPM vinden het onbegrijpelijk dat de oude sportkantine in Scharn wederom is gekraakt. Zeker gezien de buurt en scouting Heer bezig zijn met plannen om hier een buurtpark en ontmoetingsplek te creëren ten gunste van de hele wijk.

CDA en SPM hebben samen vragen gesteld aan het college van B&W:

  1. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de oude voetbalkantine wederom is gekraakt?
  2. Bent u het met ons eens dat het prioriteit heeft deze krakers zo snel mogelijk uit de oude voetbalkantine te zetten?
  3. Gaat u leegstaande gemeentelijke panden beter beveiligen dan wel antikraak maken om opnieuw kraken tegen te gaan?
  4. Laat deze kraak niet zien dat het verstandiger is om toch de nutsvoorzieningen bij langdurige leegstand af te sluiten? Het in stand laten van de nutsvoorzieningen is immers een extra prikkel om te gaan kraken.
  5. Kunt u aangeven in hoeverre deze kraak invloed heeft op de herontwikkeling van de oude sportvelden/ oude sportkantine?
  6. Bent u met ons van mening dat de buurt en scouting Heer niet de dupe mogen worden van het opnieuw kraken van de oude sportkantine?

 

Niels Peeters                                    John Steijns

CDA Maastricht                                Seniorenpartij Maastricht

Leave a comment