Skip links

Tussen hoop en vrees gebeuren wonderen

In onze moderne tijd gaat een ziekte door de straten waarvoor we nog geen medicijn hebben. Het lijkt wel of kennis en technologie machteloos moeten toekijken. Alsof ons menselijk bestaan zonder rechten op gezondheid en geluk is. Het leven lijkt ons te overkomen als een kwestie van goede of slechte kansen. Dan is het leven absurd, ook als we moeite doen om het leven zin te geven. Sommige ouderen denken terug aan de ervaring in de Tweede Wereldoorlog of aan de verhalen van hun ouders.

Maar om je heen zie je weinig vertwijfelde of onverschillige mensen, maar vooral hoop. Je ziet mensen die heel verantwoordelijk de adviezen opvolgen om afstand te houden en binnen te blijven. Ziekenhuizen en bedrijven bouwen samen in sneltreinvaart extra ICs. Onderzoekers ontwikkelen nieuwe testen en medicijnen. Allemaal letten we een beetje op elkaar. We bellen mensen op en vragen hoe het gaat. De harde werkers in de zorg worden heel hartelijk bedankt en we noemen hen helden. Terwijl de artsen en zorgverleners zelf geen helden willen zijn, maar professionals met menselijkheid.

Dat geldt ook voor al die anderen, jong en oud in vitale of andere beroepen of gewoon thuis, die hun steentje bijdragen, hoe klein ook. In deze tijden brengen verantwoordelijkheid en menselijkheid hoop en verslaan de vrees.

Als mensen letten we een beetje op elkaar, bellen elkaar op en helpen elkaar. Als christendemocraat willen we daar nog een schepje bovenop doen. We helpen elkaar in tijden van crisis én we hebben een politieke overtuiging over hoe een samenleving vorm te geven die ook in bizarre omstandigheden voor iedereen overeind blijft staan. De uitgangspunten van onze partij vatten dat heel kernachtig samen.

Het bestuur en de fractie van CDA-Maastricht zijn diep onder de indruk van wat mensen in vitale beroepen, zoals zorg, onderwijs, politie, transport, voedselvoorziening enz. enz., en andere mensen op hun werk of thuis voor elkaar en anderen over hebben.

In deze bijzondere tijden zien we mensen mooie dingen doen die we niet voor mogelijk hielden. We zien verantwoordelijkheid en menselijkheid die blij verrassen. Alsof tussen hoop en vrees wonderen gebeuren.

Als u tips heeft om elkaar te helpen of als u vindt dat iemand in het zonnetje gezet moet worden, laat het ons weten.

Het bestuur en de fractie van CDA-Maastricht danken alle mensen hiervoor en zullen zich met nog meer overtuiging inzetten voor een samenleving waarin saamhorigheid vanzelfsprekend is.

 

Leave a comment