Skip links

Nieuwe bestuursleden CDA Maastricht

Tijdens de algemene ledenvergadering op 8 december 2023 hebben de leden van CDA Maastricht drie nieuwe bestuursleden benoemd.

Ralph Essers is van beroep accountant en neemt de functie van penningmeester op zich. Chris Wouters is student aan de Universiteit Maastricht en zal zich gaan bezighouden met Europese zaken, studenten en activiteiten. Hans Kerckhoffs is ondernemer in de binnenstad en door zijn jarenlange bestuurlijke inzet zeer bekend met het wel en wee van ondernemend Maastricht. Hij gaat zich inzetten voor de verbinding tussen ondernemers en de politiek.

Wij wensen de nieuwe bestuursleden veel succes en een vliegende start.

Bestuur en Fractie CDA Maastricht.

Leave a comment