Skip links

Nieuwbouw voor basisonderwijs Belfort, Groene Loper en Scharn

Ruim vier jaar na het voorstel (motie) van het CDA-Maastricht om het schoolgebouw van de JF-Kennedyschool te vernieuwen, gaat de lang verwachte nieuwbouw er dan toch echt komen. De urgentie is hoog want het huidige schoolgebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De gemeente investeert €12.220.000,- miljoen in een nieuw hedendaags schoolgebouw aan de Keurmeestersdreef in Belfort. De nieuwbouw zal een campus vorm worden met één vleugel voor de Kennedyschool (+/- 500 leerlingen, katholiek onderwijs), één vleugel voor de Emile Wesly (+/- 50 leerlingen, Protestants onderwijs) en één deel voor de kinderopvang Samen Spelen. Daarnaast wordt op deze locatie invulling gegeven aan het concept kernkindcentrum (KKC). Dat betekent dat naast voor- en naschoolse opvang ook extra kindvoorzieningen aanwezig zijn zoalswerkruimten voor het schoolmaatschappelijk werk en(zorg)ondersteuning. Kortom een voorziening waar kinderen van 0-13 jaar gedurende de hele dag leren, spelen, ontwikkelen en ontspannen. Begin 2022 besluit de gemeenteraad eveneens over een nieuwe binnensportaccommodatie nabij de school.

Andere plannen voor schoolgebouwen zijn eveneens gepresenteerd. Het gaat om mogelijke nieuwbouw voor de basisschool Scharn en de nieuw te bouwen basisschool ‘De Groene Loper’. Laatstgenoemde wordt eveneens een kernkindcentrum (KKC) en ontstaat door het samenbrengen van OBS de Regenboog en de Nutsschool. De plannen zitten echter nog in een vroeg stadium.

Leave a comment