Skip links

CDA Maastricht stelt vragen over stand van zaken Kumulus Wyck

Raadsvragen CDA Maastricht over toekomst Kumulusgebouw in Wyck. Een nieuw schoolgebouw? Gebouw voor maatschappelijke functies?
Al een hele tijd staat het markante gebouw Kumulus in Wyck te wachten op herbestemming. Het wrange hierin is dat de jarenlange huurders begin 2021 het pand hebben moeten verlaten. Echter een jaar verder is nog steeds niets met het pand gebeurd en staat het leeg, en is er volgens ons ook nog geen zicht op een herbestemming. Wij vragen ons af waarom in die tijd het gebouw niet met tijdelijke huurcontracten is gebruik voor b.v. maatschappelijke doeleinden. In onze stad is er een grote nood aan locaties voor maatschappelijke doeleindes.

 

Aan het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 1992 
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 17 januari 2022

Betreft: Raadsvragen Kumulusgebouw Wyck.

Geacht College,

Een markant gebouw, Kumulus in Wyck staat al een hele tijd te wachten op herbestemming. Helaas is deze herbestemming nog niet tot stand gekomen, hierover heeft het CDA de volgende vragen;

  1. Gebruikers, veelal jarenlange huurders, hebben begin van vorig jaar het gebouw Sint Maartenspoort 2 moeten verlaten. Waarom zijn hun huurcontracten opgezegd/ niet verlengd aangezien er nog geen herbestemming was gevonden voor het pand?
  2. Heeft het aanbieden van het Kumulusgebouw aan DSM, voor hun nieuwe hoofdkantoor, hiermee te maken?
  3. Waarom biedt de gemeente bij het ontbreken van een herbestemming (of het zicht op) geen tijdelijke huurcontracten zoals dat bijvoorbeeld bij antikraak wordt gedaan?
  4. Wat is de huidige stand van zaken betreffende de invulling van Kumulusgebouw Wyck?
  5. Hoe verloopt de zoektocht naar een toekomstbestendig schoolgebouw voor bassischool Wyck? 

In afwachting van uw antwoord,

Mat Brüll, raadslid
Willy Quaaden, burgerraadslid
Nol Beckers , burgerraadslid 

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment