Skip links

Motie CDA Maastricht vraagt om bemiddeling college in huisvestingsproblematiek Maastrichtse Verkennersband

De Maastrichtse Verkennersband, met 130 spelende leden, geniet internationaal aanzien. Eén van de mooiste muziekparels van Maastricht, een ambassadeur voor de stad, dreigt op korte termijn dakloos te worden. Het al jaren voortslepende probleem van de herhuisvesting van de Maastrichtse Verkennersband bereikt nu een nieuw triest hoogtepunt.

Bij de verkoop van de panden Lambertuskerk en Victor de Stuersstraat 15, van het bisdom aan bouwvereniging Servatius, is aan de MVB ruimte toegezegd. Tot op heden is, na jaren onderhandelen, geen geschikte ruimte aangeboden aan de MVB en heeft Servatius eenzijdig de huur van de huidige locatie per 22 april opgezegd. Hierdoor dreigt de Maastrichtse Verkennersband, sinds 1953 gehuisvest in de Wijk Brusselsepoort, op straat komen te staan. Met als gevolg dat de 130 spelende leden niet meer hun muziek kunnen beoefenen, geen jeugdigen meer kunnen opleiden en komt de deelname aan het Wereld Muziek Concours in gevaar. Ook bij de invulling van Maastricht Culturele Hoofdstad kan en wil deze ambassadeur een grote muzikale rol spelen.

Het CDA Maastricht heeft in het verleden al diverse malen aandacht gevraagd voor de huisvestingsproblematiek van de MVB. Ook in februari 2012 hebben de Christendemocraten in een open brief de wethouder opgeroepen om vooral actie te ondernemen. Tot op heden zonder resultaat. Daarom heeft de CDA-fractie een actuele motie ingediend om het college op te roepen te bemiddelen in het conflict tussen Servatius en MVB en een oplossing te zoeken. Desnoods in beschikbare eigen panden om de MVB te kunnen laten verhuizen en hun voortbestaan te verzekeren.

 

Leave a comment