Skip links

Bekendmaking kandidaatstelling Roxanne van Wunnik en Genoveef Leers-Poelmans

roxanne_van_wunnikRoxanne van Wunnik stelt zich volgend jaar niet meer beschikbaar voor een nieuwe termijn als raadslid namens het CDA in de gemeente Maastricht. Van Wunnik heeft aangegeven na twee termijnen als gemeentelijke volksvertegenwoordiger een nieuwe uitdaging te ambiëren. Zij stelt zich daarom beschikbaar als kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2015. Van Wunnik verwacht om als lid van Provinciale Staten namens het CDA verder te kunnen groeien op basis van de ervaring die zij de afgelopen jaren heeft opgedaan.

Roxanne van Wunnik: “In Maastricht heb ik mij onder meer vastgebeten in het dossier van de Vinkenslag/Karosseer: de onderste steen boven om te achterhalen of ons belastinggeld wel optimaal en correct is uitgegeven. Ook heb ik mij ingezet voor betere woonvoorzieningen voor oud en jong. Dat kan de gemeente niet alleen. Als lid van Provinciale Staten krijg ik de kans om op (eu)regionaal niveau naar oplossingen te zoeken.”

genoveef_leersDaarnaast heeft CDA Provinciaal Statenlid Genoveef Leers-Poelmans aangegeven in 2015 geen volgende termijn meer te ambiëren. Leers-Poelmans is Provinciaal Statenlid sinds 2007 en heeft zorg en welzijn in haar portefeuille. Dat op dit punt steeds meer taken worden overgeheveld naar gemeentelijk niveau, heeft haar doen besluiten om zich beschikbaar te stellen als kandidaat namens het CDA Maastricht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Genoveef Leers-Poelmans: “Als lid van de CDA-fractie in Provinciale Staten zet ik mij in voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Zorg en welzijn (ouderenbeleid, gehandicaptenzorg en jeugdzorg) behoren tot mijn portefeuille. Nu steeds meer taken uit het sociale domein van de provincie worden overgeheveld naar gemeenten, zie ik op lokaal niveau meer mogelijkheden om op dit terrein een zinvolle bijdrage te leveren.”

Fractievoorzitter Vivianne Heijnen van het CDA Maastricht reageert: “Uiteraard ben ik erg blij met de kandidaatstelling van Genoveef Leers-Poelmans voor de gemeenteraad van Maastricht. Haar kennis en betrokkenheid bij het ouderenbeleid en de sociale agenda zullen een waardevolle aanvulling zijn. Het is daarnaast geweldig dat Roxanne van Wunnik haar kennis op het gebied van stadsontwikkeling (SO) wil inzetten voor de provincie Limburg. Zij zal nauw bij de fractie van het CDA Maastricht betrokken blijven.

Leave a comment