Skip links

Licht voor de nieuwe Engel van Maastricht?

Op 29 maart 2018 heeft Maastricht haar rijke monumentenlijst aangevuld met het in het oog springend beeld ‘de nieuwe Engel van Maastricht’. Dit beeld van kunstenaar Wil van der Laan is een herkenningsteken voor het Groene Loper-gebied. Helaas staat het beeld in de avonduren in het donker. Ons bereiken steeds meer signalen om het beeld in de avonduren aan te stralen. Deze oproepen van diverse inwoners van onze stad ondersteunen wij als CDA Maastricht van harte!

Daarom hebben wij een open brief aan het college van B&W gestuurd. Een open brief waarin wij vragen om te kijken of en op welke wijze ‘de nieuwe Engel van Maastricht’ in de avonduren verlicht kan worden. Hierdoor komt dit nieuwe kunstwerk meer tot zijn recht en heeft dit een positieve uitwerking op de directe omgeving en buurtbewoners.

Leave a comment