Skip links

Hygiëne Geusseltbad ondermaats

Tijdens een bezoek aan het grootste zwemevenement van Maastricht de Swimmeet op 28, 29 en 30 december in het Geusseltbad heeft ons raadslid Mat Brull, op zijn verzoek, een rondleiding gehad. Daar collega Gunther van de SP al begin december vragen stelde over de hygiëne in het Geuseltbad had de hygiëne zijn bijzondere aandacht. Helaas trof hij een onhygiënische uitstraling van het zorgbad aan. Bruine aanslag in de goten bij het bad, grote pluk haren in de rooster van het afvoerputje bij het bad. Daarnaast vieze (schimmel?) aanslag in voegen, gebroken tegels en zelfs een opzwellend kozijn in de douche/ toilet ruimte.

In uw beantwoording op de vragen van collega Gunther ( 2017.40833 ) doet het college de situatie af met “valt wel mee / komt door de bezuinigingen van de raad“! Maar een bezuinig van de raad op bedrijfsvoering bepaalt niet op welk onderdeel in de bedrijfsvoering bezuinigd dient te worden, deze keuze wordt bepaald door het management. Helaas heeft het management gekozen om op de reinigingsdiensten te bezuinigen waarbij Mat nu constateerde dat de hygiëne toch een ondermaats niveau heeft, zeker omdat dit bad al een aantal dagen niet gebruikt was. Mat heeft al vaker vragen gesteld over de ondermaatse hygiëne in de oude sporthal De Heeg en nu constateert hij dat het veel jongere Geusseltbad een bijna gelijke ondermaatse niveau heeft. CDA Maastricht deelt de zorgen van de SP en stelt derhalve de volgende vragen;

  1. Bent u met het CDA eens dat hygiëne ten aller tijden gewaarborgd dient te zijn?
    1. Zo niet, waarom niet?
  2. Hoe is de controle op de hygiëne georganiseerd in het Geusseltbad?
  3. Waarom heeft u gekozen om te bezuinigingen op de reinigingsdiensten van het Geusseltbad?
  4. Wat gaat u doen om te zorgen dat het hygiëne niveau weer op peil komt?
  5. Wat gaat u doen om een verslechtering van de uitstraling, door opzwellende kozijnen en kapotte tegels, op te lossen?
  6. En hoe gaat u dit voor de toekomst organiseren?

Mat Brüll, raadslid

Leave a comment