Skip links

Verwarring bij het ophalen vuilniszakken aan het einde van het jaar

Net als tijdens de kerstperiode in 2015, 2016 is ook in 2017 weer verwarring ontstaan over de data van onze huisvuilinzameling. Teveel vuilniszakken werden op het verkeerde moment buiten gezet, niet opgehaald en bleven dus te lang buiten staan. In een aantal wijken (Scharn,  Witte Vrouweveld, Nazareth, Eyldergaard, Brusselsepoort) werd het huisvuil niet of maar gedeeltelijk opgehaald. Na signalering is hierop wel adequaat door uw dienst gereageerd en heeft een inhaalslag plaatsgevonden. Ook tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn uw mensen aan de slag gegaan. In de tussentijd hebben nogal wat burgers hun ongenoegen aan ons maar ook vooral via Facebook kenbaar gemaakt. Daarom hebben wij contact opgenomen met het meldpunt en begrepen wij dat helaas niet in iedere wijk het probleem alsnog verholpen is.

Wij gaan ervan uit dat eventuele wijzigingen (als deze er waren, want dit werd niet duidelijk) in het ophaalschema zijn gecommuniceerd waar dat nodig was. Blijkbaar gaat het toch ergens mis in de communicatie. Wat in elk geval opvalt, is dat telkens aan het einde van het jaar wel in een aantal wijken langer dan de gebruikelijke 2 weken geen huisvuil opgehaald wordt. Wij begrijpen dat dit vooral te maken heeft met de feestdagen. Van de andere zijde is het juist in deze tijd van het jaar uitermate vervelend voor burgers als het huisafval  langer staat dan gebruikelijk en tevens is dit ontsierend voor onze mooi versierde en druk bezochte stad.

Het CDA Maastricht heeft dan ook de volgende vragen:

  1. Is u bekend dat er in een aantal wijken verwarring is geweest over de niet opgehaalde vuilniszakken rond de feestdagen?
  2. Heeft er een wijziging plaatsgevonden in de ophaalplanning? Zo ja, op welke manier heeft u gecommuniceerd over de wijziging in de ophaalplanning?
  3. Waar is het volgens u mis gegaan in de communicatie of planning, immers alles valt en staat met communicatie?
  4. Indien u vindt dat er niets is mis gegaan, hoe kan het dan dat er vuilniszakken zijn blijven staan?
  5. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat dit in 2018 niet meer gaat gebeuren?

 

Aanvullende vragen:

  1. Kunt u ervoor zorgen dat de website afvalinfo weer beschikbaar is?
  2. Bent u ervan op de hoogte dat versie v3.0.3863 van de Milieu App niet op alle toestellen werkt?
  3. Komt de volledige afvalscheidingswijzer voor de niet internetgebruiker ter beschikking? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  4. In de huidige papieren afvalkalender zijn deze volledige gegevens niet meer beschikbaar. Kunt u dat herstellen door bijv. een artikel in VIAMaastricht op te nemen?

 

In afwachting van uw antwoord,

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht,

Peter Geelen, raadslid

Mat Brüll, raadslid

Leave a comment