Skip links

Het tramdossier: het CDA is er klaar mee!

Het CDA is er eigenlijk helemaal klaar mee. Eigenlijk willen er niet te veel woorden meer aan vuil maken. Jullie weten hoe wij erin zitten. Wij hebben vanaf de tracekeuze in 2011 de raad met argumenten proberen te overtuigen van de vele risico’s, kostenoverschrijdingen en of dit technisch wel uitvoerbaar is. Dit prestigeproject Tram Vlaanderen-Maastricht, moest gewoon kost wat kost doorgaan volgens de huidige en vorige coalitie. Nut, noodzaak, haalbaarheid en toekomstige financiële risico’s blijven boven de toekomstige Belgische en Nederlandse financiële huishoudingen kleven. Kosten en opbrengsten in de publieke sfeer moeten goed tegen elkaar worden afgewogen ook die van de exploitant de lijn. Honderden vragen werden door de politiek en burgers gesteld om de realiteit boven tafel te krijgen. Helaas konden de antwoorden ons niet overtuigen, dat wij achter deze tramkeuze moesten gaan staan. Tientallen rapporten en jaren later dan gepland is er nog steeds geen duidelijkheid. Omtrent Spartacusplan lijn 1 is er onzekerheid alom.

Jammer dat er niet meer naar alle kritische geluiden uit de stad werd en wordt geluisterd. Voorzitter, wij moeten constateren dat een kleine meerderheid in de gemeenteraad voor het huidige tramplan inclusief de nog steeds aanwezige grote financiële onzekerheid zal zijn. Het draagvlak in onze stad voor het plan is echter niet groot.

Een minderheid van de gemeenteraad evenals vele burgers, ondernemers en organisaties hebben met steekhoudende argumenten aangegeven tegen dit plan te zijn. Graag zou ik namens mijn fractie een dringend beroep op onze collega‟s willen doen om geen overhaaste beslissingen te nemen op basis van dit kleine meerderheidsstandpunt.

Wij zijn volksvertegenwoordigers en nemen de opmerkingen uit onze samenleving serieus en baseren daar ons standpunt op. Het verschil tussen de voorstanders en het CDA Maastricht is….. dat wij wel bereid zijn om te luisteren naar steekhoudende argumenten en niet te beroerd zijn om onze nek uit te steken en op basis van argumenten ons standpunt te wijzigen. Stop de tram nu het nog kan. Laat deze niet door onze mooie stad denderen. Wij als CDA maken in deze tijd een andere keuze om gemeenschapsgeld te gebruiken.

Leave a comment