Skip links

Herverdeling portefeuilles over wethouders

Door het ontslag van wethouder De Graaf heeft het college van B&W de vrijgekomen portefeuilles verdeeld over de collegeleden. Het stadsbestuur neemt verantwoordelijkheid en zet de schouders onder de grote opgave waar de stad voor staat.

Het college gaat de volgende verdeling hanteren bovenop ieders bestaande portefeuille:

Burgemeester Annemarie Penn-Te Strake
– Zorg en veiligheid
– Inburgering
– Vluchtelingen

Wethouder Vivianne Heijnen:
– Wmo
– Bestuurlijk Overleg Wonen/Zorg
– Vrijwilligersorganisaties/buurtnetwerken
– Gemeenschapsaccommodaties
– Beschermd wonen
– Adviesraden

Wethouder Jim Janssen:
– Algemene Voorzieningen
– Ouderenhuisvesting
– Trajekt
– Adviesraden
– Collectieve woningaanpassing (ism wethouder Heijnen voor Wmo-deel)

Wethouder Gert-Jan Krabbendam:
– Diversiteit
– Leger des Heils/Witte Flat

Wethouder Bert Jongen:
– Publieke Gezondheidszorg
– Adviesraden
– Zwerfjongeren

Wethouder John Aarts:
– Omnibuzz

Deze verdeling geldt vooralsnog tot 1 september 2020. Na het zomerreces bekijkt het college deze verdeling opnieuw. Belangrijk is dat nu stabiliteit en rust wordt ingebouwd.

Leave a comment