Skip links

CDA roept op tot betere gemeentelijke communicatie gericht op senioren

Aandacht voor Senioren is wat CDA Maastricht betreft heel belangrijk. Daarom dat wij wederom aandacht vragen voor goede gemeentelijke communicatie gericht op senioren. Bij de begrotingsbehandeling van 12 november 2019 heeft wethouder Janssen namelijk toegezegd dat in het eerste kwartaal van 2020 een onderzoek naar de communicatie van de gemeente Maastricht en de effectiviteit daarvan wordt opgeleverd. Daarbij zou worden bekeken of men doelgroepen mist en de mediamix zoals die nu gehanteerd wordt zou tegen het licht gehouden worden. De afgegeven signalen vanuit de raad zouden dan eveneens worden meegenomen. Zo ook de oproep van het CDA om aandacht te hebben en verbeterslagen te maken in de communicatie en toegankelijkheid van de communicatie voor senioren. Wij wachten echter nog op de resultaten daarom heeft raadslid Gea van Loo aan de bel getrokken.

Niet alleen de gemeentelijke communicatie heeft zij wederom aangekaart. Gea wil ook weten wat met een andere toezegging is gedaan over de verspreiding van de VIA-Maastricht. Toezegging van de Burgemeester: ‘De portefeuillehouder zegt toe te overleggen of gedurende het eerste kwartaal van 2020 de VIA Maastricht ook beschikbaar kan worden gesteld op locaties waar veel senioren verblijven’.

Leave a comment