Skip links

Hassan Es Sadki beëindigt raadslidmaatschap PvdA Maastricht

Hassan Es Sadki heeft aangegeven zijn raadslidmaatschap namens PvdA Maastricht met directe ingang te beëindigen. “Ik ben met veel plezier volksvertegenwoordiger. Toch heb ik besloten mijn raadsperiode niet bij de PvdA fractie af te sluiten. Voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 heb ik mij uitgebreid georienteerd en verdiept in de programma’s en visies van de overige landelijke partijen. Ik kan mij goed vinden in de visie van de Maastrichtse CDA afdeling. En daarom wil ik mij graag kandidaat stellen namens het CDA Maastricht. Omdat ik wel mijn achterban wil blijven vertegenwoordigen, zal ik tot aan de verkiezingen zelfstandig doorgaan als raadslid.Wel zal ik in aanloop naar de verkiezingen actief met de CDA fractie samenwerken” aldus Es Sadki.

Fractievoorzitter Vivianne Heijnen geeft aan blij verrast te zijn met de onverwachte kandidatuur van Hassan Es Sadki voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. “Het is fijn dat Hassan zich thuisvoelt bij het CDA Maastricht. Hij heeft zich de afgelopen raadsperiode sterk ingezet voor de zwakkeren in onze Maastrichtse samenleving. Hassan is een warme persoonlijkheid die dichtbij en tussen de mensen staat en een brede kijk heeft op wat er speelt in de stad”.

Leave a comment