Skip links

Geslaagde inhoudelijke thema-bijeenkomst nieuwe sportnota

Afgelopen dinsdagavond vond op initiatief van het CDA in de businessclub van MVV een bijeenkomst plaats met als hoofdthema de nieuwe Maastrichtse sportnota. Betrokkenen uit alle lagen van het sportleven in onze stad kregen de gelegenheid hun mening te geven en hun visie toe te lichten.

De aanwezigen lieten duidelijk merken dat het onderwerp leeft en dat de betrokkenen een duidelijke mening hebben en deze ook kunnen en willen ventileren!
Nadat de nota gepresenteerd was door de vertegenwoordiger van de gemeente gaven Esther Crombach, ex topsporter met een beperking, Herma Westenberg, Mosalira en Paul Rinkens, voorzitter MVV hun mening over de mogelijkheden van de sportbeleving in de huidige samenleving. De bijeenkomst leverde interessante standpunten op die door het CDA Maastricht zullen worden bekeken en meegenomen in de behandeling van de sportnota in de gemeenteraad komende dinsdag. Gebleken is echter wel dat er veel oud zeer zit tussen de gemeente, Maastricht sport tegenwoordig en vele sportclubs die zich alleen gelaten voelen.

Fractieleden Peter Corsius en Mat Brüll zijn de drijvende krachten van deze bijeenkomst. “Een stevige discussie en verrassende visies die me stof tot nadenken hebben gegeven. Sport moet toegankelijk blijven voor iedereen in Maastricht en dat wordt een hele klus die we met zijn allen samen moeten klaren” aldus Corsius na de bijeenkomst. “Het omdenken domineert de toekomst van sportend Maastricht” voegt fractielid Mat Brüll toe. Laurie Claessens, voorzitter van voetbalclub RKHSV vond het een avond met “Interessante sport en maatschappelijke thema’s die mede voortvloeien uit de Sport Nota. Met dank aan het CDA voor de prima organisatie van deze inspirerende bijeenkomst. Op alle fronten is nog veel werk aan de winkel om voorlopig met weinig middelen van Maastricht een sportende stad te maken

Kortom, ook voor de themagroep sport van het CDA is er nog veel werk aan de winkel. Deze werkgroep met vertegenwoordigers van Maastrichtse sportclubs komt regelmatig bijeen en adviseert de gemeenteraadsfractie op sportgebied in het Maastrichtse.

Leave a comment