Skip links

CDA Maastricht plaatst kostenbesparende app op agenda raadscommissie

mat_brullCDA-fractielid Mat Brüll heeft in de raadscommissie SMM (Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit) een nieuwe werkwijze laten agenderen die aansluit bij de zoektocht van de gemeente Maastricht naar manieren om haar servicegraad, communicatie en meldingsdrang bij burgers te vergroten.

Sinds april 2010 bestaat er de mogelijkheid voor burgers om gratis melding te maken in zijn of haar gemeente via een app voor smartphones. Deze manier van werken is al door heel wat gemeenten in Nederland in gebruik genomen met veelal positieve reacties als gevolg.

De CDA-fractie hecht grote waarde aan het stimuleren van meer en betere burgerparticipatie. De partij is van mening dat dit op een gemakkelijke en laagdrempelige manier moet kunnen plaatsvinden in de gemeente Maastricht door middel van de app ‘BuitenBeter’.

De app ‘Buiten Beter’ is op een groot aantal platformen beschikbaar ( iPhone, Android, Windows Phone, Blackberry, Windows Mobile en binnenkort ook voor Samsung Bada en Nokia Symbian) en biedt gemeenten een oplossing aan die bijdraagt aan de gestelde beleidsdoelstellingen op het gebied van serviceniveau, directie communicatie en e-dienstverlening met burgers. Duizenden extra ogen houden een stad immers gemakkelijker schoon, veilig en heel.

Enkele voordelen van de app ‘Buiten Beter’:

  • Elke inwoner kan direct en ter plaatse melden. Laagdrempelig, makkelijk en snel!
  • Burgerparticipatie met effect; duizenden extra oren en ogen.
  • Betrokkenheid belonen, direct feedback in de app over afhandeling.
  • Van dienstverlening naar samenwerking aan een betere openbare ruimte.
  • Geen handmatige verwerking meer door callcenter, beleving is letterlijk in beeld met foto en locatie en staat direct in de systemen.
  • Dienst hoeft in veel gevallen geen polshoogte meer te nemen, dus levert dit een besparing op.
  • Kosten komen ongeveer neer op 10 cent per inwoner (+/- €12000 p/j) en nog goedkoper bij meerjarige afspraken.
  • Prognose stijging van meldingen door de burger ligt tussen de 10- 15%.
  • Bij opstart app wordt er een communicatiecampagne geregeld.

Onder meer Eindhoven, Amersfoort, Sittard, Hengelo, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Ommen, Gilze en Rijnen, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Roosendaal werken al met de app die Maastricht al snel enkele tonnen aan besparingen kan opleveren in haar organisatie.

Voor meer informatie over het CDA-standpunt: mail m.brull@me.com

Kijk voor meer informatie op http://BuitenBeter.nl of op Twitter @BuitenBeter naar reacties van al deelnemende gemeenten in Nederland

 

Leave a comment