Skip links

De onveilige verkeerssituatie A2 afrit Gronsveld

De verkeersstatistieken wijzen uit dat er een toenemende drukte is op de wegen. Zo neemt ook de drukte toe op de A2 en de afrit bij Gronsveld. De afrit betreft de kruising met de Köbbesweg. De verkeerssituatie is erg onveilig, met name voor het links afslaand verkeer komende vanaf de A2, uit beide richtingen. Dat komt omdat de automobilisten aan beide zijden 3 banen moeten overzien vanwege de uitvoegstroken die op de Köbbesweg aanwezig zijn. Wij willen voorkomen dat er eerst ernstige ongelukken gebeuren voordat er ingegrepen wordt.

 

Hoewel het een kruising tussen een gemeentelijke met een Rijksweg betreft, willen wij u toch enkele vragen stellen omdat de gemeente verantwoordelijkheid neemt voor het bepleiten van adequate Rijksinfrastructuur én omdat het belang gemeentegrens overstijgend is. De Köbbesweg ligt namelijk nog net in Maastricht maar wel op de grens met Gronsveld, en de drukte heeft ook te maken met verkeer van en naar de horeca- retailvestigingen aan de Oosterbroekweg in Gronsveld.

 

De CDA-fractie Maastricht heeft gezamenlijk met de Statenfractie en de CDA-fractie Eijsden-Margraten de volgende vragen.

  1. Bent u bereid om de situatie te bespreken met Rijkswaterstaat, met de Provincie en de gemeente Eijsden-Margraten om te komen tot een adequate oplossing voor bovengenoemde onveilige situatie?
  2. Kunt u aangeven wiens primaire verantwoordelijkheid het is om de situatie op te lossen?
  3. Kunt u aangeven of er al naar de situatie is gekeken en waarom tot op heden er nog geen maatregelen zijn genomen?
  4. Kunt u aangeven of een verkeersregelinstallatie (‘stoplichten’) een afdoende oplossing is en of dat ook de goedkoopste oplossing betreft?
  5. Kunt u aangeven of er mogelijk op termijn al maatregelen voorzien zijn –bijvoorbeeld een voorgenomen reconstructie in een langjarige planning- en of deze maatregelen alsdan naar voren gehaald zouden kunnen worden?

Namens de CDA-fractie,

Vivianne Heijnen.

Leave a comment