Skip links

Vragen over het exploiteren en beheren van laadpalen

Update: de antwoorden zijn hier te lezen.

Ook de gemeente Maastricht staat voor een grote opgave om de stad duurzamer te maken. Naast de vele energieakkoorden welke al in vele projecten zijn weggezet heeft onze stad ook een uitdaging om het snel oprukkende elektrisch rijden te faciliteren door middel van het plaatsen van laadpalen. Waar moeten in Maastricht laadpalen  voor de inwoners en de gasten van onze stad worden geplaatst. Wat betekent het uitbreiden van laadpalen bv voor de reguliere parkeerplaatsen in onze stad? En tot slot dienen zich snel ontwikkelende alternatieven aan zoals het innovatieve Kennisplatform Ander Laden ( een initiatief van NKL Nederland ) monitort en ondersteunt.

 

Het CDA Maastricht is nadrukkelijk op zoek naar de mogelijkheden voor onze gemeente en wil graag van het college weten;

 

 1. Heeft de Gemeente al nagedacht over het eventueel opheffen van reguliere parkeerplaatsen in relatie tot de gewenste uitbreiding parkeerplaatsen met laadpalen?
 2. Acteert de Gemeente al als Charge Point Operator?
 3. Is de Gemeente bekend met de ontwikkelingen op het gebied van beheren en exploiteren van laadpalen?
 4. Heeft de gemeente nagedacht over hoe de laadsessies op een zo toegankelijk mogelijke wijze afgerekend kunnen worden met haar bewoners?
 5. Wat zou de relatie tussen parkeerkosten en laadkosten moeten zijn op een parkeerplaats met laadpunt? Is het bijvoorbeeld toegestaan na het laden voor alleen de parkeerkosten te blijven staan, of moet dit financieel onaantrekkelijk gemaakt worden?
 6. Wie (welke partij of welke gemeente-afdeling) gaat de administratieve taak op zich nemen van het in bedrijf stellen, instellen en beheren van de laadpunten?
 7. Wie (welke partij of welke gemeente-afdeling) gaat het technisch beheer van de laadpunten doen?
 8. Heeft de gemeente al nagedacht over de wijze waarop opbrengsten uit laadpunten gegenereerd kunnen worden?
 9. Heeft de gemeente nagedacht over het samenwerken met bestaande partners op het gebied van parkeren (zoals Yellowbrick, Park Mobile etc.) voor het aanbieden van laadpunt gebruik aan haar bewoners? Zo ja, heeft de gemeente ook nagedacht over de integratie van de apps van deze partners met de backoffice software voor laadpunten?
 10. Beoogt de gemeente een flexibel en divers prijsbeleid op het gebied van elektrisch laden, bijvoorbeeld gebaseerd op geografisch gebied en/of dagdeel? (zoals veelal bij parkeren het geval is) Of wil men overal gelijke tarieven hanteren?
 11. Welk type laders wil de gemeente aanbieden, enkel reguliere laadpunten of ook snel laadstations?
 12. Welk type aanbieders van laadpunt backoffice software worden in overweging genomen? Wordt dit een aanbesteding, of maken kleinere, vernieuwende partijen hierbij ook een kans?
 13. Is er nagedacht over mogelijke samenwerking met andere gemeentes in de regio, en zo ja, in welke vorm?
 14. Is er nagedacht over alternatieve ontwikkelingen i.p.v. laadpalen?

 

Gezien het belang van het onderwerp overweegt het CDA het presidium te verzoeken een stadsronde over dit onderwerp te organiseren.

 

 

 

 

Peter Geelen, Raadslid

Mat Brüll, burgerraadslid

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment