Skip links

CDA wil oplossing voor taxiproblemen in Maastricht

mat_brull_maastrichtCDA-Tweede Kamerlid Sander de Rouwe heeft staatssecretaris Mansveld van I&M gevraagd om Maastricht niet in de kou te laten staan met haar taxiproblemen. Op grond van de huidige taxiwet kunnen een aantal grote gemeenten eisen stellen aan taxiondernemers. Dit, om ‘cowboys’ te kunnen weren. Maastricht mag dat nog niet, maar heeft wel overlast van taxi’s die zich niet gedragen of klanten onheus bejegenen. Het gaat hierbij om ritten weigeren of bijvoorbeeld om slecht onderhouden auto’s en gevaarlijk rijgedrag.

De staatssecretaris wil pas na de evaluatie van de taxiwet, deze eventueel verruimen zodat ook Maastricht gebruik kan maken van de bevoegdheid om bepaalde rijders te weren. De Rouwe heeft er deze week dan ook voor gepleit dat de evaluatie van de wet nu al in gang wordt gezet en meteen na de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dan kunnen gemeenten, zoals Maastricht, maanden eerder aan de slag met hun taxibeleid.

jos_gorrenDe Rouwe: “Het is goed dat mensen uit de lokale overheid, zoals Mat Brüll en Jos Gorren, de weg naar de landelijke politiek weten te vinden. Op deze manier hoopt het CDA eraan bij te dragen dat Maastricht zo snel mogelijk aan de slag kan met aanpak van de taxibranche.”

Staatsecretaris Mansveld toonde begrip voor de wens uit Maastricht en zegde toe te gaan bezien of met spoed aan deze wens tegemoet gekomen kan worden.

Leave a comment