Skip links

CDA verkent nieuwe plannen stationsgebied

Op tweede Pinksterdag ontvouwden architect Jo Coenen en Econoom Luc Soete voor een veertigtal geïnteresseerde inwoners hun plannen voor het nieuwe Stationsgebied.

CDA Maastricht heeft zich vorig jaar in de verkiezingen sterk gemaakt voor meer betaalbare woningen. Ook steunt het nieuwe ideeen die onze stad mooier en leefbaarder maken. Met dat doel organiseerde fractievoorzitter Gabrielle Heine in maart vorig jaar een bijeenkomst in de Muziekgieterij over de ideeen van architect en oud-Rijksbouwmeester Jo Coenen. Deze voorzien in een spoortunnel waardoor het huidige spoor rond het station ondergronds gaat. De ruimte die dan vrijkomt van de 9 huidige sporen is te benutten voor woningbouw, pleinen en een heuse Meersenerlaan. Mooie zichtlijnen ontstaan tussen de groene loper en Wijck. Bovendien wordt het station goed bereikbaar van twee zijden en wordt de monumentale Koepelkerk prachtig zichtbaar.

Uit de vele vragen van inwoners bleek veel sympathie voor de plannen alsook voor deze gecombineerde aanpak van verfraaiing in de stad met tegelijkertijd meer betaalbare woningen.

Leave a comment