Skip links

CDA Maastricht wil zonne-energie toegankelijker maken voor sportverenigingen

Het CDA Maastricht heeft bij monde van raadslid Peter Geelen een motie opgesteld waarin het college wordt opgeroepen om de inzet zonne-energie toegankelijker te maken voor sportverenigingen in de stad.

Geelen wil middels deze motie het onderwerp hoger op de publieke agenda van Maastricht zetten en beweging zien te krijgen. Nu de waterkracht- en biomassacentrale en de windmolens geen groen licht hebben gekregen, is het van belang om andere initiatieven en mogelijkheden te onderzoeken.

Raadslid Peter Geelen: “Willen wij in 2030 klimaatneutraal Maastricht worden zullen wij een gezamenlijk aanvalsplan moeten kiezen. Dit initiatief daagt uit om samen te werken in een zonnekrachtteam, waarbij de deskundigheid van sportverenigingen gekoppeld kan worden aan die uit andere sectoren.” Collectieve inkoop van zonnepalen is een voorbeeld van deze samenwerking. Mogelijkerwijs kunnen er bij gemeente en of provincies ook gezamenlijk subsidies worden aangevraagd.

Op korte termijn worden 300 sportverenigingen in Maastricht aangeschreven over deze motie, met als doel om hen te informeren en de draagkracht te peilen.

De motie zoals die is ingediend ter door raadslid Peter Geelen van het CDA Maastricht, ter behandeling tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 juni 2013:

Geachte college,

·         Sportverenigingen hebben laten weten dat zij moeite hebben (financieel) het hoofd boven water te houden;

·         Energielasten een substantieel deel uitmaken van de lasten van de sportclubs, mede omdat zij door o.a. veldverlichting veel energie gebruiken;

·         Sportverenigingen veel vrijwilligers en jongeren bereiken en dat dit een kans biedt jongeren al vroeg in contact te laten komen met de voordelen van bijvoorbeeld zonne-energie;

·         Maastricht in 2030 een energie neutrale gemeente wil zijn. Maastricht daarbij dan zelf in zijn stedelijke energiebehoefte met duurzame energie voorziet. De stijging van de energielasten voor Maastrichtenaren hiermee beperkt wordt;

Is van mening:

 

•        Dat de sportverenigingen geholpen dienen te worden door alle middelen hieromtrent in te zetten om hun financiële nood te verminderen.

 

Roept het college op:

 

•        In overleg te treden met platform Cool en dit voorstel te verwerken in de routekaart;

•        In het voorjaar van 2014 te komen met een plan om zoveel mogelijk sportverenigingen te voorzien van zonne-energie en hiermee voor en samen met de sportclubs een energiebesparing op de energielasten te realiseren;

•        Verenigingen die nu al duurzaamheid in allerlei vormen uitgerold hebben te verzoeken om hun kennis met anderen te delen. Dit kan bijvoorbeeld door zitting te nemen in een zonnekrachtteam;

•        Hierin ook mee te nemen dat deze clubs een belangrijke rol gaan spelen in de promotie van zonne-energie (bijv. zonnekrachtteam) en te bekijken in hoeverre zij een rol kunnen spelen in het in bruikleen nemen van hun daken om zoveel mogelijk groene energie op te wekken.

•        De subsidie mogelijkheden van de provincie Limburg zoveel mogelijk te benutten om de eigen begroting en die van de verenigingen met financiële lasten niet onnodig te belasten. Gebruik te maken van de subsidieregels Sport 2013-2015 die onlangs zijn vastgesteld.

Leave a comment