Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Internationale studenten hechten waarde aan doordacht studentenbeleid

Internationale studenten in Maastricht konden op maandag 27 mei 2013 hun visie kwijt op het studentenbeleid in ‘hun’ stad. Wat kan er anders, wat kan beter en wat moet vooral zo blijven? Waardevolle informatie, rechtstreeks afkomstig van een alsmaar groeiende doelgroep in Maastricht. Stad en student zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar nog niet in evenwicht met elkaar. Stad, inwoners, studenten en universiteit moeten samen aan de slag.

Naast de internationale studenten, lieten ook de studentenorganisaties die hen vertegenwoordiger, van zich horen tijdens het debat. De bijeenkomst is gezamenlijk georganiseerd door het CDA en CDjA Maastricht, in navolging van de vorig jaar gehouden conferentie ‘student en stad’.

Tijdens de bijeenkomst spraken onder meer Karin van de Ven, CEO van Jules & You en alumnus Universiteit Maastricht; Hans Heijnen, ondernemer en alumnus Universiteit Maastricht; Michael Wienholz, bestuurslid ESN (Erasmus Student Network) Maastricht en student Universiteit Maastricht en Astrid Boeijen, directeur van het Studenten Service Centrum (Universiteit Maastricht).

Het debat draaide niet zozeer om wat er in Maastricht niet goed gaat op het gebied van het studentenbeleid, maar juist om de oplossingen die de internationale studenten zelf aandragen, voor wat zij als knelpunten ervaren. Een verfrissende discussie, met soms opvallende invalshoeken, was daarvan die bewuste avond het resultaat.

Medeorganisator Jimmy Bastings, voorzitter van het CDjA Maastricht: Het is duidelijk dat er nog een hoop beter kan, zeker op het gebied van integratie en communicatie. Daar willen wij ons als CDJA, samen met het CDA, dan ook de komende tijd hard voor inzetten.

De uitkomsten van het debat dienen voor het CDA Maastricht als basis voor de discussies rondom het studentenbeleid in de gemeenteraad van Maastricht. De CDA jongeren in Maastricht vormen daarin een belangrijke overlegpartner voor de Christendemocraten.

Close